wyprobuj-przez-14-dni

System CRM
Zadania i projekty" data-description="" />

CRM i zarządzanie projektami online

Czym Arrudi jest dla Ciebie?

 

002

Tomasz

Opiekun klienta Key AccoumT Manager

Potrzebuję dostęp do szczegółowych informacji dotyczących Klientów aby skontaktować się z nimi w celu zamknięcia procesu sprzedaży. Arrudi umożliwia mi w sposób intuicyjny zarządzanie Klientami oraz procesami, które ich dotyczą. Dzięki Arrudi mogę w jednym miejscu sprawdzić całą historię realizacji projektów z Klientem oraz plany dotyczące przyszłości. Mogę na bieżąco sprawdzać proces realizacji zadań przez podwykonawców.

003

Anna

Użytkownik - pracownik działu projektów

Praca po wdrożeniu Arrudi różni się tym, że teraz moi koledzy i koleżanki z działu
handlowego mniej biegają po korytarzach naszej firmy. Częściej można ich spotkać
na spokojnej, widać, że bardzo dobrze zorganizowanej pracy. Wchodząc do pokoju
handlowców nie słychać rozmów związanych z obsługą Klientów. Każdy wie co kiedy i jak ma zrobić.

001

Marek

Prezes Zarządu - CEO

 Arrudi daje mi pełną informację jakich kontraktów mogę oczekiwać w przyszłości oraz
jakie jest prawdopodobieństwo ich realizacji. W związku z tym mam zawsze pełne informacje
o obrazie firmy. Arrudi umożliwia mi zapoznanie się z całą historią kontaktów z każdym Klientem
i prospektem. Mam również wgląd w umowy i kontrakty, które już zrealizowaliśmy.
Przed spotkaniem z nowym Klientem mogę zawsze sprawdzić jakie rozwiązania
sprzedaliśmy i komu w jego branży. Te wszystkie dane mam poprzez klikanie myszką i nie muszę nikogo prosić o ich przygotowanie. Mam stałą możliwość sprawdzenia jakości usług świadczonych przez nas oraz
sprawdzenia czy obietnice dane Klientom są realizowane w codziennej pracy
wszystkich pracowników. Korzystając z wzorów mam możliwość w bardzo prosty
sposób rozpocząć proces sprzedaży i przydzielić go do realizacji każdej osobie w firmie.

004

Tadeusz

Dyrektor Działu Sprzedaży

Arrudi jest bardzo sprawnym narzędziem do przechowywania oraz aktywnego zarządzania wszystkimi moimi prospektami oraz Klientami. Filtry oraz wiele zdefiniowanych pól pozwalają mi dokonać segmentacji i wybrać homogeniczne grupy Klientów. Arrudi wykonuje wiele rutynowych działań analitycznych, które do tej pory musiałem wykonywać sam. Wieloelementowa charakterystyka Klientów pozwala lepiej dopasować oferty sprzedaży do indywidualnych potrzeb. Dzięki Arrudi wszystkie istotne zdarzenia dotyczące Klientów mam w jednym miejscu. Nie muszę prosić nikogo aby sprawdzić na jakim etapie procesu sprzedaży znajduje się dany prospekt. Nie potrzebuję też prosić członków zespołu o przygotowanie analiz działań z ich Klientami, gdyż mam stały dostęp do potrzebnych danych. Moduł analityczny pozwala mi wykonać analizę wyników działań działu sprzedaży. Określić sprzedaż w przyszłości oraz sprawdzić, który z handlowców osiąga jakie wyniki. Dzięki Arrudi mogę sprawnie zarządzać działem wysyłaniem ofert, podpisywaniem umów.  

Przypisz klientów do zlecenia. Zaproś ich do udziału w projekcie. Dzięki temu nie pominiesz żadnego zadania, a każdy wpis w Arrudi będzie tworzył dokumentację projektu. więcej

Oszczędzaj pieniądze. Oszczędzaj na czasie pracownika na wykonywanie powtarzanych czynności. Oszczędzaj czas swój i partnerów na sprawną i bezstresowa komunikację. więcej

Stwórz projekt, zaplanuj wszystkie etapy i zadania, ustal harmonogram, zleć zadania pracownikom i podwykonawcom. W Arrudi w każdej chwili widzisz jak na dłoni, na jakim etapie jest projekt.więcej

Interaktywny wykres Gantta sprawia, że w każdej chwili możesz dodać lub zmienić zadania w projekcie. Nie musisz, tworzyć nowego harmonogramu, Arrudi to zrobi automatycznie. więcej

Moduł Sprzedaży w Arrudi to funkcje związane z planowaniem, tworzeniem harmonogramów i rejestrowaniem sprzedaży. Zyskaj bezcenne wsparcie dla handlowców i menedżerów.więcej

Dzięki Arrudi możesz przechowywać ogromne ilości danych o każdym potencjalnym lub rzeczywistym kliencie. Niezależnie od liczby informacji, zawsze szybko odnajdziesz każdą osobę.więcej

W module Firmy możesz zebrać wszystkie dane na temat dostawców, podwykonawców i innych organizacji, współpracujących z Tobą. To ważne, gdy organizujesz prace nad projektem.więcej

Warto wiedzieć, jakie zasoby ma się pod ręką, gdy planuje się realizację projektu. W tym module zbierzesz dane np. o wyposażeniu i sprzęcie, którym dysponuje Twoja firma.więcej

Dziel się wiedzą! Wiki to wygodna baza dokumentów (notatek, procedur, poradników) i kontaktów (dostawców, klientów, współpracowników, ekspertów).więcej

Wykorzystaj zaawansowany mechanizm 'szukaj'. Stwórz swoje własne zestawienie, z którym możesz na bieżąco pracować. Przyspieszy i usprawni Twoją pracę. więcej

Przydzielaj zadania. Rozliczaj terminową realizację celów. Korzystaj z prostego i intuicyjnego modułu Zadania. więcej

W kalendarzu znajdują się podsumowania wszystkich zaplanowanych interakcji z klientami (telefonów, spotkań i maili). Dzięki dostępowi do zagregowanych danych liczbowych, pracownicy mogą łatwiej zaplanować czas pracy, a Ty możesz zobaczyć, jaka jest efektywność zespołu. więcej