CRM i zarządzanie projektami online

Produktywność pracyWiele osób często używa zamiennie pojęć efektywność pracy i produktywność pracy. My w swoich tekstach skupiliśmy się na produktywności pracy. w tym artykule chciałbym przedstawić oba pojęcia, aby wszyscy czytelnicy mieli pełną wiedzę o podobieństwach i różnicach.

Efektywność pracy to wynik, efekt podjętych aktywności. Efektywność pracy to wynik różnicy pomiędzy poniesionymi nakładami, a uzyskanymi efektami.

Produktywność pracy to stosunek rezultatów do wszystkich poniesionych nakładów inaczej wartość, jaką wytwarza pracownik wykorzystując kapitały i technologie.

Jako nakłady rozumiemy:

kapitał fizyczny, czyli budynki, maszyny, urządzenia,

kapitał ludzki, czyli wykształcenie, edukacja, i doświadczenie pracowników,

technologie wykorzystywane przez firmę, w ramach technologii mieści się system crm, oraz

kulturę firmy, czyli system wartości i normy społeczne którym firma jest wierna, poprzez ich aktywne, realne stosowanie w codziennej działalności.

Produktywność pracy jest tym większa im firma osiąga wyższe, lepsze rezultaty poprzez wykorzystanie posiadanych nakładów.

Mówiąc w uproszczeniu, produktywność pracy pokazuje, w formie liczbowej wartość dodaną wytwarzanych produktów, towarów i usług odliczając koszty ich wytwarzania. Produktywność pracy liczy się w przeliczeniu na jedną osobę pracującą. Czyli im mniej osób pracuje a wytwarzają one większą wartość tym produktywność pracy jest większa lub przy tym samej liczbie pracujących wytwarzają oni większą wartość. Im firma produkuje bardziej zaawansowane technologicznie produkty, towary i usługi, tym jej produktywność pracy jest większa.

Jak zwiększyć produktywność pracy?

Wiele osób, a szczególnie przedsiębiorcy zadają sobie to pytanie. Co zrobić, aby posiadając dostępne zasoby osiągnąć więcej. My stoimy na stanowisku, że jeżeli wykonujesz ciągle to samo, w taki sam sposób nie możesz oczekiwać innych rezultatów niż dotychczas. Zmień, wprowadź zmiany w swojej firmie. Jeżeli nie masz, i nie posiadasz w firmie rozwiązań technologicznych, wdróż je. Usprawniając technologie usprawnisz swoją firmę, zwiększysz produktywność pracy.

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, prosty CRM online, system CRM online, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej,

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.