CRM i zarządzanie projektami online

Prosty crm online

Prosty CRM online …

Ułatw sobie sprzedaż

Jedno miejsce do zarządzania procesem sprzedaży

Jedno miejsce do kontroli procesu realizacji projektu

Wiele miejsc, aby zarządzać wszystkim procesami

Prosty CRM online do dodawania aktywności, kontaktów i firm

Prosty CRM online do wyszukania potrzebnych danych

Jeden widok, aby zapoznać się z historią relacji

Twoja firma skupiona jest na obsłudze obecnych klientów i sprawnym procesie pozyskiwania nowych. Głównymi działania podejmowanymi w firmie są aktywności. Szczególnie istotne jest pilnowanie kolejnych aktywności w ujęciu czasowym. Sprzedaż nie następuje po jednym spotkaniu, po jednym telefonie wysłaniu jednej oferty. Proces sprzedaży jest dużo dłuższy. Potrzebujesz prosty CRM online, który usprawni ten proces.

Jak prosty CRM online może ułatwić sprzedaż?

Prosty CRM online nie ma jednej definicji. Zupełnie inne ma funkcje i inaczej wygląda dla firmy sprzedającej towary, inaczej dla małej firmy, która ma sprzedaż projektową. Arrudi, prosty CRM online jest przeznaczony dla firmy mającej sprzedaż projektową. Co to znaczy? Jak my rozumiemy sprzedaż projektową? Dla nas, sprzedaż to proces, w trakcie, którego kilka osób z Twojej firmy kontaktuje się z różnymi osobami ze strony klienta. Aby dokonać sprzedaży Ty i Twoi pracownicy wykonujecie wiele, różnych czynności. Aktywności z tym związane rozłożone są w czasie. To właśnie jest dla ans sprzedaż projektowa. Za każdym razem dokonujesz wiele, różnych działań.

Jeżeli prowadzisz firmę projektową, firmę mającą sprzedaż projektową, to Arrudi prosty CRM online jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Nie znajdziesz w aplikacji magazynu, wystawania faktur, ponieważ Ty nie potrzebujesz magazynu, ponieważ go nie posiadasz. Sprzedajesz projekty, każdy jest inny, w każdym Twoim projekcie [w każdej Twojej sprzedaży] jest bardzo duża wartość dodana, której nie znajdziesz w magazynie, bo to jest praca i wiedza Twoja oraz twoich partnerów, którą się dzielisz z klientami.

Kolejnym elementem, który jest charakterystyczny dla prostego CRM online jest sposób pracy.

My rozumiemy, że Ty pracujesz z partnerami, których nie widzisz. Pracujesz razem z innymi osobami, którzy mieszkają w innych miastach krajach kontynentach. Oczekujesz od aplikacji, aby upraszczała proces zarządzania realizacją projektu. Oczekujesz prostego narzędzia, które pomoże koordynować pracę wirtualnego zespołu.

Zadaniem prostego CRM online jest wspieranie Twoich działań oraz aktywności Twojego zespołu. Bez względu gdzie ten zespół się znajduje. Zadaniem prostego CRM online jest pomoc użytkownikom w dostarczeniu niezbędnych informacji, aby mogli podjąć właściwą decyzję. Duża ilość danych w aplikacji służy do wykonania analiz i zestawień, których celem jest lepsze dostosowanie działań do potrzeb klientów. Rozumiemy, że właściciele małych firm mają inne działania do wykonania niż spędzanie czasu na administracji aplikacji IT. Dlatego w prostym CRM online uprościliśmy całą koncepcję tworzenia raportów, zestawień. Każdy raport możesz wygenerować tworząc odpowiedni filtr. Następnie dane z tabeli możesz wydrukować, zapisać do innego pliku. Dane wygenerowane poprzez uruchomienie filtra możesz też zobaczyć w zakładce wykres.

Prosty CRM online daje pewność, że Ty możesz sprawnie bez wysiłku koordynować każdą sprzedaż. Prosty CRM online daje Ci jasny obraz aktywności swoich i zespołu, na jednej stronie www. Rozumiemy, że Ty nie potrzebujesz rozbudowanej administracji aplikacji. Tylko kilka ustawień i już możesz korzystać z aplikacji. Poprzez skupienie się tylko na krytycznych polach potrzebnych by przechować wszystkie dane, masz możliwość szybko znaleźć potrzebne informacje. To oznacza, ze żadna możliwość sprzedaży nie zostanie zapomniana. Arrudi nie pozwoli na to.

Szanuj swój czas i pieniądze

Wszystkie dane, które potrzebujesz dodać odnośnie kontaktu znajdują się na jednym ekranie. Nie potrzebujesz szukać ich wielu, różnych miejscach. Ograniczenie czasu potrzebnego na administrację jest istotną cechą prostego CRM online. Intuicyjne pola pozwalają szybko i łatwo znaleźć potrzebną informację.

Prosty CRM online, czyli przechowywany na serwerach dostawcy Arrudi, nie wymaga od Ciebie żadnych wydatków na infrastrukturę oraz administrację. Codzienne tworzenie kopii systemu, zapewnią niezbędne bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia projektantów w zakresie UI - user interface oraz UX - user experience daje pewność, że każdy użytkownik bez szkolenia i doświadczenia szybko przyswoi sobie sposób pracy z aplikacją.

Jeden widok by wiedzieć wszystko.

Jeden przycisk by dodać aktywność.

Jeden filtr by znaleźć potrzebne informacje.

Wszystkie informacje w intuicyjnych zakładkach.

Jak prosty CRM online może oszczędzić Twój czas i pieniądze?

Wystarczy, że wykorzystasz go do jednego celu: usprawnienia procesu zarządzania relacjami z klientami. Raz wprowadzone dane są dostępne w wielu, różnych miejscach dla wszystkich, którzy tych danych potrzebują.

Prosty CRM online jest zaprojektowany, aby spełnić wszystkie wymogi małej firmy. Firmy, która posiada sprzedaż projektową. Prosty CRM online zwiększa produktywność jego użytkowników, poprzez oszczędzanie czasu niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. My rozumiemy, że właściciele małych firm mają bardzo ograniczony czas. W wielu wypadkach to właśnie oni są odpowiedzialni za sprzedaż. Chcąc pomóc w tym obszarze szczególną uwagę poświęciliśmy, aby zaprojektować właściwy dashboard, czyli stronę główną. To właśnie tutaj, każdy użytkownik ma pełny obraz działań, jakie musi wykonać. Manager może w łatwy sposób zapoznać się z działaniami innych członków zespołu. To właśnie dashboard umożliwia łatwe zarządzanie codziennymi działaniami, pomaga pilnować, aby żadna możliwość sprzedaży nie umknęła firmie.

Proces dostarczania projektu jest realizowany przez inne osoby, w wielu wypadkach osoby znajdujące się w innych miastach. Arrudi, prosty CRM online ułatwia zarządzanie procesem realizacji projektu.

Produktywność, to nie wszystko

Dużo piszemy na stronie o produktywności. Czy jednak na prawdę jest to najbardziej istotny czynnik, który motywuje małe firmy do wdrożenia prostego CRM online? Myślę, że nie. Produktywność, czyli zwiększenie efektów działania pracowników firmy nie jest najbardziej istotnym czynnikiem, który determinuje małe firmy do zakupu prostego CRM online.

Według nas, czynnikiem, który może spowodować, że firma pomyśli o wdrożeniu prostego CRM online jest uporządkowanie danych oraz praca grupowa, czyli dzielenie się nimi.

Prosty CRM online plus …

My podeszliśmy trochę szerzej do zagadnienia CRM. Założyliśmy, że posty CRM online odpowiada za segmentację i zarządzanie relacjami z klientami. Zadaliśmy sobie pytanie.

Co się dzieje, gdy firma zajmującą się sprzedażą projektową podpisze umowę? W jaki sposób firma ma dalej działać? Czy zostawić ją samą sobie, aby znalazła inną aplikację do zarządzania projektami?

Doszliśmy do przekonania, że nie ma takiej potrzeby. Wystarczy dodać jeden moduł, moduł projekty, do prostego CRM online, aby firma mogła zarządzać projektem. Zarządzać procesem realizacji sprzedanych usług, zarządzać procesem delivery.

Zarządzaj kontaktami

Większość osób, z którymi się spotykamy i mówimy o prostym CRM online, przyznaje, że posiada MS Excel i to im w zupełności wystarczy. My wtedy zadajemy pytanie, w jaki sposób zarządzasz procesem sprzedaży w czasie? Przecież nie jesteś w stanie pokazać, nie mówiąc już o analizowaniu danych, różnych aktywności w ujęciu czasowym. Jak dzielisz się informacjami? W jaki sposób pracujesz grupowo wykorzystując jeden plik danych?

Prosty CRM online umożliwia zarządzanie relacjami z klientami. Stwarza przestrzeń, aby dzielić się informacjami i analizować je.

Przechowuj wszystkie Twoje kontakty biznesowe w jednym miejscu.

Połącz firmy z osobami i aktywnościami w jednym miejscu.

Dziel klientów na wybrane segmenty i grupy.

Dziel się informacjami z innymi.

Arrudi daje Ci te wszystkie funkcje i wiele innych.

Co jest unikalnego w Arrudi, prostym CRM online?

Funkcją unikalną w Arrudi jest połączenie dwóch obszarów działania firmy. Procesów szukania i zdobywania klientów, czyli właśnie CRM z procesem dostarczania sprzedanych projektów, czyli zarządzanie projektami. Te dwa moduły w jednej aplikacji pozwalają w małej firmie korzystać z jednego, wspólnego narzędzia bez konieczności przepisywania i kopiowania danych. Przecież dostarczane projekty są realizowane dla firm, którym zostały one kilka dni wcześniej sprzedane. Czyli firm, z którymi utrzymujesz i chcesz nadal utrzymywać relacje biznesowe.

Filtry w prostym CRM online. Tak, jak w MS Excel używasz filtrów, aby wyświetlić odpowiednie informacje w kolumnie, tak samo w Arrudi, prosty CRM online zastosowaliśmy prosty, skuteczny filtr. Filtr, który umożliwi Ci i Twojemu zespołowi prace na wybranej grupie firm, kontaktów.

Tagi w prostym CRM online. To słowo chyba wszyscy, którzy przeglądają strony internetowe doskonale znają. Tagi, czyli oznaczenia słowne a w marketingu segmentacja. W Arrudi postaraliśmy się również o wykorzystanie tagów. Oczywiście Ty nimi zarządzasz i możesz dowolnie zmieniać.

Każdą firmę możesz oznaczyć wykorzystując sześć, różnych danych: kategoria, branża, profil, typ, wielkość, status, ekd. Dodatkowo dodaliśmy trzy tagi, których nie nazwaliśmy są to cechy 1, 2, 3. Zostawiliśmy je dla Twojego wyboru.

Każdy kontakt, czyli osobę, możesz oznaczyć, oprócz określenia tytułu i płci, wykorzystując cztery, różne dane: dział, rola, status, źródło. Dodatkowo dodaliśmy trzy tagi, których nie nazwaliśmy są to cechy A, B, C. Zostawiliśmy je dla Twojego wyboru.

Zastanów się i odpowiedz, czy jesteś w stanie tak dokładnie skategoryzować zarówno firmę jak i osobę w MS Excel. A następnie w prosty sposób, używając jednego filtra znaleźć szukaną grupę firm lub osób.

Widoki w prostym CRM online: to również łatwy i przejrzysty sposób prezentacji danych. W Arrudi postaraliśmy się abyś mógł zobaczyć na jednym ekranie wszystkie informacje w danym obszarze. Prezentacja informacji jest zorganizowana w ten sposób, abyś nie potrzebował używać myszki i windy do przewijania ekranu.

Widok został przygotowany w taki sposób, abyś cały czas miał pewność, gdzie się znajduje, jakie czynności może wykonać, jakie działania zostały wykonane przez Twoich pracowników w przeszłości. W obszarze CRM widoki przygotowane są, aby jak najbardziej ułatwić proces sprzedaży poprzez dostarczenie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji. W procesie dostarczania projektów widok przedstawia skumulowane informacje, co zostało lub miało zostać wykonane, a co wymaga uwagi użytkownika.

Widoki podzielone są na obszary górny i dolny. Górny przedstawia podsumowanie najważniejszych danych, pozwala szybko zapoznać użytkownika z miejscem, w którym się znajduje oraz ostatnimi działaniami. Dolny obszar widoku to zakładki, w których pogrupowane są wszystkie informacje.

Wszystkie cechy i funkcje pozwalają każdemu szybko zorientować się, co ma wykonać, aby z sukcesem dokończyć proces sprzedaży. W procesie tym nie musi kopiować żadnych dodatkowych danych z innych aplikacji. Pełna dowolność pozwala każdemu pracować w sposób, w jaki najbardziej preferuje, jaki według niego pozwoli uzyskać najlepsze efekty.

Frazy: crm online, crm saas, prosty crm online, system crm, system crm online

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.