CRM i zarządzanie projektami online

System crm lejek sprzedaży Proces sprzedaży w aplikacji crm online

Zagadnienie procesu sprzedaży jest jedną z najbardziej istotnych cech apliakcji crm online, gdyż pozwala w dowolnym czasie każdemu użytkownikowi sprawdzić gdzie się znajduje w ramach działań mających na celu zamknięcia i sprzedania projektu.

Za każdym razem można określić datę początku, przebiegu oraz zakończenia procesu sprzedaży. Kolejna data powinna określać początek nowego etapu sprzedaży.

Takie rozumienie zagadnienia obsługi Klienta ma na celu wykorzystanie systemu crm online, jako narzędzia do przypominania o działaniach, jakie należy wykonać, aby nie stracić kontaktu bez względu na ruchy personalne po stronie klienta.

Każdy proces zawiera użytkowników, którzy go rozpoczną, przeprowadzą w jego ramach niezbędne działania, stworzą wartość dodaną, w celu jego zrealizowania oraz użytkownika, który go zakończy.

Działania są elementami składowymi każdego procesu. Określenie właściwych aktywności uzależnione jest od samego procesu, ale również od użytkowników w niego zaangażowanych.

W momencie tworzenie nowej możliwości sprzedaży, użytkownik może również określić wielkość przychodu dla firmy oraz prawdopodobieństwo wygrania danego kontraktu. Może również określić etap, w którym się znajduje w całym procesie sprzedaży. Użytkownik może sprawdzać zmiany zachodzące w procesie zamknięcia sprzedaży oraz działania, jakie już zostały wykonane oraz jakie należy wykonać w trakcie całego procesu.

Poniższa tabela przedstawia wartości pól, jakie znajdują się w menu podręcznym etapu sprzedaży. Tabela ta przedstawia również krótki opis dotyczący poszczególnych etapów. Każdy nowy potencjalny Kontrakt u tego samego Klienta - Prospektu to nowa możliwość sprzedaży.

- Etap sprzedaży - nazwa stanu, w jakim znajdują się relacje pomiędzy Prospektem a Firmą.

- Procentowy udział w zaawansowaniu sprzedaży - określony (zaproponowany) procent wartości całego Kontraktu, jaki uwzględniany jest w procesie obliczania wielkości sprzedaży w następnych okresach.

- Data etapu - data zajścia etapu sprzedaży, który się odbył.

- Aktywność - data i rodzaj [telefon, spotkanie, oferta, umowa] kolejnego działania w procesie sprzedaży.

Proces sprzedaży w aplikacji crm online

Etap - Nowy Prospekt - 0%- Potencjalny Klient (Prospekt) w przyszłości. Wiedza, że Prospekt będzie potrzebował Projekt oferowanego przez Firmę.

Etap - Informacje o potrzebie - 1% - Dane niezbędne do rozpoznania Prospektu, jako organizację, której potrzeby może zaspokoić Firma, bez bliższej znajomości specyfiki, wielkości budżetu oraz konkretnych wymagań.

Etap - Firma - 2% - Pierwsze nawiązanie kontaktu z Prospektem (wymiana faksu, emaila, poczty, broszury)

Etap - Spotkanie - 3% - Pierwsze spotkanie z Prospektem.

Etap - Analiza możliwości - 5% - Zebranie i zaznajomienie się z potrzebami Prospektu. Stwierdzenie, że Firma jest w stanie sprostać wymaganiem. Brak informacji o wielkości budżetu, czasookresie realizacji potrzeby.

Etap - Rozwój Projektu - 10% - Przygotowanie propozycji Projektu zaspokajającego potrzeby Prospektu, które może spełniać jego oczekiwania.

Etap - Prezentacja Projektu - 15% - Prezentacja Projektu zaspokającego potrzeby Prospektu.

Etap - Ocena ze strony Prospektu - 20% - Otrzymanie przez Firmę informacji o ocenie zaproponowanego Projektu.

Etap - Przygotowanie Projektu 2 - 25% - W oparciu o informacje przekazane przez Prospekt, Firma przygotowuje rozwiązanie numer 2.

Etap - Prezentacja Projektu 2 - 30% - Prezentacja Projektu 2 dla Prospektu.

Etap - Ocena ze strony Prospektu Projektu 2 - 35% - Otrzymanie przez Firmę informacji o ocenie zaproponowanego Projektu 2.

Etap - Negocjacje - 40% - Negocjacje pomiędzy Prospektem, Firmą w zakresie ceny, warunków dostawy, serwisu, gwarancji oraz jakości.

Etap - Negocjacje 2 - 50% - 2. etap negocjacji, które nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych.

Etap - Zamówienie - 80% - Prospekt zdecydował się stać się Klientem – i podpisał zamówienie, umowę.

Etap – Dostawa - 85% - Podpisanie przez Prospekt protokołu realizacji Projektu

Etap – Faktura - 95% - Wystawienie przez faktury w oparciu o dostarczone rozwiązanie.

Etap – Należność - 100% - Otrzymanie 100% należności od Klienta na konto Firmy.

Etap - Następne działanie - Utrzymanie dobrych stosunków posprzedażnych z Klientem. Zaprojektowanie następnych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży oraz utrzymanie Klienta.

Należy podkreślić, że jest to tylko przykład. Nie wszystkie sprzedaże odbywają się w ten sam sposób. Poszczególne etapy procesu sprzedaży nie będą miały miejsca. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie osób odpowiedzialnych za sprzedaż. Bazując na ich wiedzy firma powinna przygotować taki zestaw etapów, jaki najczęściej pojawia się w Firmie. Etapy procesu sprzedaży są wdrożone w aplikacji crm online.

Nawet nie wykorzystując określenia procentowego wartości sprzedaży określenie etapu pozwala automatycznie i na bieżąco zliczyć liczbę wszystkich możliwości sprzedaży oraz zorientować się ile ich jest i na jakim są etapie. Mechanizm ten automatyzuje ręczną pracę, którą osoba zainteresowana albo musi zrobić sama albo musi poprosić o to podwładnych.

Frazy: crm system, online crm, system crm, system crm online, open source crm, crm open source, lejek sprzedaży w crm

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.