System CRM
Zadania i projekty" data-description="" />

CRM i zarządzanie projektami online

Jaka jest technologia aplikacji CRM ArrudiArrudi jest napisane w technologii PHP, Javascript, wykorzystujemy biblioteki jQuery and Bootstrap 2.5