CRM i zarządzanie projektami online

Widgety prosty CRM online W prawej kolumnie na ekranie znajdują się widgety. Poza dashboardem i modułem administracji będziesz je widział i mógł z nich skorzystać. Celem widgetów jest udostępnienie ci informacji, których potrzebujesz. Ty sam możesz sobie zorganizować widgety i ich widoki. W sposób, który odpowiada tobie. Każdy użytkownik może sam nimi zarządzać na własny użytek. Możesz je włączać i wyłączać, możesz ustalać informacje, które widgety wyświetlają, oraz możesz ustalać ich kolejność wyświetlania się. Obszar widgetów ma przyciski i funkcjonalności:

  • Przycisk ‘plus’ – klikając przycisk plus przy nazwie widgetu możesz szybko dodać rekord, którego dotyczy. Np. jesteś w module firmy, przeglądasz dane firmy, klikając ‘plus’ przy widgecie ‘Kontakty’, Arrudi, prosty CRM online, przekierowuje ciebie do zakładki w której możesz dodać kontakt do firmy, którą aktualnie przeglądasz. Np. jesteś w module kontakty, przeglądasz dane kontaktu, klikając ‘plus’ przy widgecie ‘Aktywności’, Arrudi przekierowuje ciebie do zakładki w której możesz dodać nową aktywność związaną z tym kontaktem i firmą z którą on jest związany.
  • Przycisk ‘lista’ – przekierowuje ciebie do listy związanej z nazwą widgetu. Np. jesteś w module firmy, przeglądasz dane firmy, klikając ‘lista’ przy widgecie ‘Kontakty’, Arrudi, prosty CRM online, przekierowuje ciebie do widoku kontaktów przypisanych do firmy, w której jesteś, którą aktualnie przeglądasz. Np. jesteś w module kontakty, przeglądasz dane kontaktu, klikając ‘lista’ przy widgecie ‘Notatki’, Arrudi przekierowuje ciebie do widoku zakładki ‘Notatki’ przypisanych do kontaktu, w którym jesteś, który aktualnie przeglądasz.
  • Nazwa widgetu – widgety przedstawiają dane z poszczególnych modułów Arrudi. Poszczególne widgety maja nazwy Firma, Kontakty, Zadania, Zadanie, Sprzedaże, Sprzedaż, Projekt, Projekty, Aktywności, Notatki, Lista. Więcej na temat widgetów zajdziesz w oddzielnym artykule. Jak ‘najedziesz’ kursorem na nazwę widgetu na nazwę ikona kursora zmieni się z tradycyjnej strzałki na cztery strzałki w różnych kierunkach, znak przeciągnij i puść [drag and drop]. Oznacza to, że możesz ‘złapać’ widget i go przesunąć w inne miejsc w górę lub dół listy widgetów. W ten sposób możesz zarządzać widokiem kolejności wyświetlania się widgetów.
  • Przycisk ‘Klucz’ – zarządzasz informacjami, które maja się wyświetlać w widgecie. Każdy widget ma określoną listę pól, które może wyświetlać. Klikając na Przycisk ‘Klucz’ zobaczysz listę tych pól. Możesz dowolnie wybrać te informacje, których potrzebne ci są do sprawnej pracy.

Frazy: prosty CRM online, prosty CRM, system CRM online, produktywność pracy, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system CRM dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, system CRM dla agencji eventowej, system CRM dla agencji pr