CRM i zarządzanie projektami online

Wyszukiwanie informacji o kontaktach przez przeglądanie ich rekordów jeden po drugi jest nieefektywne i czasochłonne. Użytkownik może potrzebować dużo czasu aby znaleźć wybrany rekord. Zwłaszcza gdy baza danych jest duża i znajdują się w niej setki i tysiące informacji. System crm online, Arrudi udostępnia użytkownikom szybką i wygodną metodę wyszukiwania danych.

Przykładowo, po otrzymaniu nieoczekiwanego telefonu od klienta można szybko znaleźć jego rekord. Wystarczy w pole szukaj na pasku menu wpisać nr telefonu, nazwisko lub nazwę firmy. Na podstawie dowolnej informacji która została uprzednio wprowadzona do Arrudi – takiej jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

lupaKorzystanie z pola szukaj w menu głównym

Pole szukaj w menu głównym umożliwia szybkie i proste wyszukiwanie. Wystarczy wprowadzić w pole dowolny ciąg znaków lub cała frazę i kliknąć ikonę [Lupa]. System crm online od razu znajdzie wszystkie miejsca w których fraza występuje. Wyniki zostaną przedstawione w zakładkach odpowiadających modułom w których znajdują się rekordy w których występuje fraza.

Ważną cechą Arrudi, systemu crm online jest fakt, że nie wymaga on od użytkownika uruchamiania mechanizmu indeksowania pól. Indeksowanie wykonywane jest automatycznie.

Innym sposobem znalezienie rekordu jest wykorzystanie filtra. Tworząc filtr użytkownik wybiera cechy, które musi posiadać rekord. Po uruchomieniu filtra pokazuje się tabela z rekordami. Informacja i liczbie rekordów [Lista #] znajduje się nad tabelą po lewej stronie od pola filtra. Użytkownik zawsze posiada informację, czy widok, który ogląda jest ograniczony filtrem, czy tez widzi on wszystkie rekordy w systemie crm online. Może to poznać po braku lub wypełnionym polu filtra. Jeżeli w polu filtra znajduje się nazwa, to jest czytelna informacja dal użytkownika, że jest uruchomiony i aktywny właśnie ten filtr.

Istotny jest fakt, że użytkownik może zapamiętać kilka różnych filtrów w każdym module. Funkcja ta systemu crm online bardzo usprawnia codzienną prace z Arrudi.

Korzystanie z filtra w systemie crm online

Wynikiem uruchomienia i działania filtra jest tabela z aktywną listą rekordów. Klikając na wybrany rekord, otwiera się szczegółowy jego widok z układem, w którym w górnej części jest tabela a w dolnej zakładki. Spośród zakładek wyświetli się ta, która została przypięta pineską. Pineska znajduje się po prawej stronie obok każdej nazwy zakładki. Przypięta zakładka posiada pineską w kolorze zielonym. Tylko jedna zakładka może być przypięta i posiadać kolor zielony.

W górnej części widoku roboczego na środku między tabelkami, na wysokości nazwy firmy nad tabelą znajdują się granatowego koloru strzałki w prawo w lewo oraz za nimi liczby. Strzałki pozwalają ‘przechodzić’ pomiędzy poszczególnymi rekordami, przejść do następnego rekordu. Liczby obok strzałek informują ile rekordów znajduje się w bazie [uwzględniając wybrany filtr].

Przechodząc do kolejnego rekordu użytkownik zauważy, że w dolnej części wyświetli się zakładka, którą ‘przypiął’ pineską [pineska przypiętej zakładki ma kolor zielony]. Taka organizacja pracy z zakładkami pozwala dokonać szybkiego przeglądu rekordów i sprawdzić informacje, które interesują użytkownika.

Zapisany filtr użytkownik może edytować lub usunąć. Każdy użytkownik może mieć kilka, różnych filtrów w każdym module.

Sortowanie wyników uruchomienia filtra

Po otrzymaniu listy wyników w postaci tabeli, użytkownik może posortować wyniki. Wyniki działania filtra są posortowane według pierwszej kolumny od lewej strony. Przykładowo, użytkownik wejdzie w moduł [Firmy], to wyniki będą sortowane alfabetycznie wg wartości znajdujących się w kolumnie [Firma].

Klikając na wybraną nazwę kolumny, użytkownik może posortować wyniki według tej wybranej kolumny. Klikają kolejny raz na ta samą nazwę kolumny zmienia się kierunek sortowania tabeli wyników.

Aby powrócić do listy firm wystarczy kliknąć nazwę wybranego moduły w menu głównym.

Użytkownik pracując z tabelą rekordów zawsze posiada dostęp do menu lokalnego. Menu lokalne znajduje się w prawym górnym rogu nad tabelą rekordów ale poniżej paska z menu głównym.

W menu lokalnym użytkownik posiada zawsze dwa przyciski szary [Drukuj] oraz zielony [Dodaj].

Przycisk [Drukuj] pozwala wydrukować oraz wyeksportować wyfiltrowane dane.

Przycisk [Dodaj] pozwala dodać kolejny rekord w danym module.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr