CRM i zarządzanie projektami online

Nowy projekt sprzedaży może być rozpoczęty w trzech miejscach: rekord kontaktu, rekord firmy, Moduł Sprzedaż.

Za pomocą formatki projektu sprzedaży można zarządzać procesami sprzedaży. Pomocne w tym są ogólne i szczegółowe informacje o procesach i projektach.

Pole Temat – nazwa projektu sprzedaży. Powinna być krótka i jednoznaczna.

Pole Produkt – wybór z menu podręcznego produktu, który będzie oferowanych w tym projekcie. Edycja produktów może być dokonana w module administracja przez uprawnioną osobę.

wykresPole Firma– wybór z listy firm zapisanych w Arrudi firmy stanowiącej główny cel procesu sprzedaży.

Pole Kontakt – wybór z listy osób przypisanych do Firmy, kontaktu, który odpowiada za projekt sprzedaży ze strony klienta.

Pole Status– wybór statusu projektu sprzedaży. Każdy nowy projekt sprzedaży od razu posiada status Aktywna. Inne dostępne statusy to Sukces, Przegrana.

Pole Opiekun – wybór osoby, z firmy użytkownika Arrudi odpowiedzialnej za projekt sprzedaży.

Pole Start – wybór daty rozpoczęcia projektu sprzedaży.

Pole Koniec – wybór daty zakończenia projektu sprzedaży.

Pole Etap – wybór etapu określonego jako prawdopodobieństwo zamknięcia procesu ze skutkiem pozytywnym wyrażone w procentach. Wartość procentowa ma wpływ na realizację planów sprzedażowych.

Pole Wartość– wartość projektu sprzedaży. Ilość pieniędzy wygenerowanych przez zamknięcie całego projektu sprzedaży.

Pole Notatki – dowolny opis projektu sprzedaży. Opis ma na celu zapisanie głównych idei związanych z projektem sprzedaży.

Po kliknięciu zielonego przycisku Zapisz. Część danych zapisanych w tych polach automatycznie jest kopiowanych w górny obszar roboczy projektu sprzedażowego.

W dolnej części obszaru roboczego znajdują się zakładki pozwalające na dodawanie, śledzenie i edycję informacji o uczestnikach i aktywnościach związanych z procesem sprzedaży.

Zakładka Historia – wynik aktywności i działań związanych z projektem sprzedaży. W formie tabelarycznej przedstawione są kolejne zmiany dotyczące projektu sprzedaży. W zakładce przechowywane są poszczególne zdarzenia sprzedaży związane z aktualnym procesem. W układzie rocznym i zaangażowaniem kolorów, które są przypisane do poszczególnych etapów procesu sprzedaży przedstawioną jest historia zmian procesu sprzedaży.

Zakładka Aktywności - przedstawia wszystkie aktywności, inaczej działania, powiązane i związane z projektem sprzedaży. To w tej Zakładce przedstawiona jest idea systemu crm online, czyli wielu, różnych aktywności przedstawionych w ujęciu czasowym. Aktywności są pokazywane w sposób chronologiczny, najnowsze są najwyżej. Zakładka Aktywności jest zakładką która pokazuje w sposób sumaryczny aktywności związane z danym projektem sprzedaży. Informacja o ostatnie lub najbliższej planowanej aktywności oraz jej rodzaju znajduje się w górnym obszarze roboczym.

Zakładka Dane – pozwala wprowadzić informacje dotyczące projektu sprzedaży. Dane z tej zakładki są przedstawione jako podsumowanie projektu sprzedaży na górze obszaru roboczego.

Zakładka Dokumenty – pozwala dodać załączniki do projektu sprzedaży.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr