CRM i zarządzanie projektami online

kolkoArrudi, jak każdy prosty CRM online umożliwia skonfigurowanie opcji i dostosowanie ich do indywidualnych preferencji użytkownika. Arrudi to CRM dla małych firm w modelu SaaS. Administracja jest bardzo prosta i polega na wyborze preferencji w zakresie kilku opcji. Każda aplikacja w modelu SaaS musi spełniać kryterium prostoty i funkcjonalności. Arrudi spełnia to kryterium. Moduł Administracja w prostym CRM online Arrudi składa się z następujących zakładek:

 • Konta – ustawienia kont użytkowników Arrudi i indywidualnych planów sprzedaży
 • Mod. Firmy – ustawienie wszystkich menu podręcznych w module Firmy
 • Mod. Kontakty– ustawienie wszystkich menu podręcznych w module Kontakty
 • Mod. Sprzedaż – ustawienie wszystkich menu podręcznych w module Sprzedaż
 • Mod. Wiki – ustawienie drzewa folderów i pod-folderów w module Wiki
 • Ustawienia – tutaj znajdują się ustawienia całego Arrudi dla użytkownika – firmy
 • Pola – ustawienia nazw pól w różnych językach.

Zakładka Konta

Zakładka ‘Konta’ służy do zarządzania kontami użytkowników. Widok główny zakładki ‘Kontakty’ to tabela z listą użytkowników prostego CRM online. Lista składa się z kolumn: imię nazwisko, dział, status oraz akcja. W kolumnie akcja znajdują się dwa przyciski zielony ‘ołówek’ umożliwia edycje profilu użytkownika, czerwony ‘x’ pozwala usunąć konto użytkownika.

Nad tabelą znajdują się trzy przyciski:

 • Dodaj – umożliwia dodanie kolejnego konta użytkownika CRM
 • Historia – lista aktywności użytkownika w CRM. tutaj jest lista aktywności użytkownika, kiedy się logował, co zmieniał.
 • Plan sprzedaży – ustalenia indywidualnego planu sprzedaży użytkownika.

Edycja profilu użytkownika

Po kliknięciu ikony zielonego ‘ołówka’ przechodzisz do edycji profilu. Możesz edytować swój profil w trzech zakładkach: Konto, Plan sprzedaży, ICE.

 • Zakładka ‘Konto’ – edytujesz dane o użytkowniku, płeć, imię, nazwisko, email adres, rola, dział, język [Arrudi od razu jest przygotowane w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej], strefa czasowa, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o planowanych aktywnościach, i o której godzinie, czy chcesz aby Arrudi pokazywała ‘dymki’, opisy przy polach.
 • Zakładka ‘Plan sprzedaży’ – określasz plan sprzedaży dla użytkownika na cały rok w zakresie poszczególnych produktów.
 • Zakładka ‘ICE’ – In Case of Emergency – dane osoby, która należy powiadomić w chwili nagłego wypadku. Możesz podać dane osoby, jej adres, nr telefonu oraz stopień pokrewieństwa.

Zakładka Ustawienia

Zakładka ‘Ustawienia’ posiada wile pod-zakładek.

 • Preferencje –
  • Logo twojej firmy możesz dodaćw postaci pliku .jpg. jeżeli wybierzesz własne logo, zniknie logo Arrudi a pojawi się Twojej firmy.
  • Czy pracownicy mogą wykonywać różne zadania w tym samym czasie? Czyli, czy wykonywanie jednej aktywności w Arrudi nie spowoduje, ze w tym samym czasie użytkownik będzie lub nie będzie mógł zaplanować sobie innej czynności.
  • Czy pracownicy będący na tych samych stanowiskach widzą działania innych? Jest to przydatne w chwili, gdy z firmą kontaktuje się klient, którego opiekun akurat jest niedostępny. Wybierając opcję [nie] tylko przełożony opiekuna będzie mógł sprawdzić dodać informacje w Arrudi. W przypadku wybranie opcji [tak] każdy inny pracownik będący na tym samym poziomie w strukturze firmy ma możliwość dokonania z mian w firmach, kontaktach, których opiekunem jest inna osoba.
  • Czy Arrudi ma wylogowywać użytkownika po braku aktywności? Względy bezpieczeństwa szczególnie przy logowaniu się z lokalizacji spoza firmy. Kultura firmy ma też wpływ na skorzystanie z tej opcji.
  • Włącz listę podpowiedzi wartości w polu ‘Firma’. Wpisując w pole firma początek nazwy firmy, Arrudi podpowiada listę firm spełniających kryterium ciągu znaków.
 • Właściciel – wpisujesz dane które my wykorzystujemy do kontaktowania się z tobą, to są dane administratora twojego Arrudi, określasz nazwę firmy, subdomeną w domenie Arrudi.com – ta nazwa będzie się zawsze wyświetlała jak będziesz logował i korzystał z Arrudi [Arrudi sam sprawdzi, czy wybrana przez ciebie domena jest wolna i może być zastosowana], płeć administratora, imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego.
 • Działy – określasz działy twojej firmy. Działy twojej firmy są wykorzystywane w tworzeniu struktury organizacyjnej Arrudi.
 • Struktura – masz po prawej stronie listę kont użytkowników, które założyłeś w Arrudi. Wykorzystując funkcję przeciągnij i puść, [drag and drop] bierzesz konto użytkownika, które wyświetla się w postaci imienia i nazwiska i umieszczasz w strukturze organizacyjnej firmy. Arrudi, prosty CRM online ma zaszyte cztery poziomy struktury hierarchicznej. Są to poziomy: Zarząd,       Dyrektor, Kierownik, Pracownik. W każdym z poziomów, poza zarządem, możesz pracownika przypisać do odpowiedniego działu.
 • Import – możesz dodać poprzez plik z rozszerzeniem .xls twoją bazę danych. Zawsze tez możesz nas poprosić o pomoc. Wykonamy ta prace całkowicie za darmo.
 • Usunięte firmy – lista rekordów, które zostały usunięte. Z poziomu użytkownika Arrudi usuwasz rekordy. Ale nie usuwasz ich bezpowrotnie. Przenosisz właśnie do tego miejsca. Ta funkcja zabezpiecza twoje interesy, abyś przez przypadek nie utracił danych, które gromadziłeś przez długi okres czasu. .

Zakładka Pola

W zakładce widoki widzisz listę pól wraz z wersjami językowymi. Każde pole i jego tłumaczenie możesz dowolnie zmieniać. Jeżeli nie odpowiada ci z jakiegoś względu nazwa pola wybrana przez nas i jego tłumaczenie możesz zastosować własna nazwę.

Frazy: prosty CRM online, prosty CRM, system CRM online, produktywność pracy, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system CRM dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, system CRM dla agencji eventowej, system CRM dla agencji pr