System CRM
Zadania i projekty" data-description="" />

CRM i zarządzanie projektami online

Produktywność pracyWiele osób często używa zamiennie pojęć efektywność pracy i produktywność pracy. My w swoich tekstach skupiliśmy się na produktywności pracy. w tym artykule chciałbym przedstawić oba pojęcia, aby wszyscy czytelnicy mieli pełną wiedzę o podobieństwach i różnicach.

Efektywność pracy to wynik, efekt podjętych aktywności. Efektywność pracy to wynik różnicy pomiędzy poniesionymi nakładami, a uzyskanymi efektami.

Produktywność pracy to stosunek rezultatów do wszystkich poniesionych nakładów inaczej wartość, jaką wytwarza pracownik wykorzystując kapitały i technologie.

Jako nakłady rozumiemy:

kapitał fizyczny, czyli budynki, maszyny, urządzenia,

kapitał ludzki, czyli wykształcenie, edukacja, i doświadczenie pracowników,

technologie wykorzystywane przez firmę, w ramach technologii mieści się System CRM , oraz

kulturę firmy, czyli system wartości i normy społeczne którym firma jest wierna, poprzez ich aktywne, realne stosowanie w codziennej działalności.

Produktywność pracy jest tym większa im firma osiąga wyższe, lepsze rezultaty poprzez wykorzystanie posiadanych nakładów.

Mówiąc w uproszczeniu, produktywność pracy pokazuje, w formie liczbowej wartość dodaną wytwarzanych produktów, towarów i usług odliczając koszty ich wytwarzania. Produktywność pracy liczy się w przeliczeniu na jedną osobę pracującą. Czyli im mniej osób pracuje a wytwarzają one większą wartość tym produktywność pracy jest większa lub przy tym samej liczbie pracujących wytwarzają oni większą wartość. Im firma produkuje bardziej zaawansowane technologicznie produkty, towary i usługi, tym jej produktywność pracy jest większa.

Jak zwiększyć produktywność pracy?

Wiele osób, a szczególnie przedsiębiorcy zadają sobie to pytanie. Co zrobić, aby posiadając dostępne zasoby osiągnąć więcej. My stoimy na stanowisku, że jeżeli wykonujesz ciągle to samo, w taki sam sposób nie możesz oczekiwać innych rezultatów niż dotychczas. Zmień, wprowadź zmiany w swojej firmie. Jeżeli nie masz, i nie posiadasz w firmie rozwiązań technologicznych, wdróż je. Usprawniając technologie usprawnisz swoją firmę, zwiększysz produktywność pracy.

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, Prosty CRM online , System CRM online, system CRM dla małej firmy , System CRM dla firmy usługowej,