CRM i zarządzanie projektami online

Produktywność pracyMyślenie ma przyszłość. Myślenie ustrukturalizowane ma jeszcze większą przyszłość. Myślenie ustrukturalizowane w grupie ma jeszcze większą przyszłość

To pytanie z pewnością zadajesz sobie codziennie.

Co zrobić aby zwiększyć produktywność pracy? Co zrobić, aby w ramach Twoich codziennych obowiązków wykonać je jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, z jeszcze lepszym mierzalnym skutkiem? Ale, co też zrobić aby wykorzystać energię i wiedzę innych?

Nie ma jednej prostej odpowiedzi na te pytania, gdyż każdy z nas ma inne zadania do wykonania. Ale jest jeden wspólny, towarzyszący im wszystkim mianownik. Innowacyjność i kreatywność. Tak, aby coś robić lepiej, czytaj, bardziej pracować produktywnie, powinieneś mieć pomysł, żeby daną prostą czynność usprawnić.

Powstaje kolejne pytanie:

Jak być kreatywnym i innowacyjnym?

I na to pytanie też nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Ale jedno działalnie może spowodować, że zwiększysz znacząco prawdopodobieństwo Twojego sukcesu. Powinieneś próbować. Powinieneś wymyślać różne rozwiązania, na początku nie zastanawiając się nad ich słusznością. Tak, powinieneś zastosować heurystyczne metody rozwiązywania problemów.

Do tych metod zalicza się np.:

1. Burza mózgów – swobodna artykulacja pomysłów bez ich oceniania i analizowania. Burza mózgów składa się z następujących zagadnień: zapoznania się z problemem, określenia zadania, szukania rozwiązań, doskonalenia rozwiązań, wartościowania rozwiązań oraz wyboru najlepszego pomysłu.

2. Metoda 3-5-7 – pisanie pomysłów na kartce i podawanie jej kolejnej osobie, która ma dopisać swoje, inne od już napisanych, w sekwencji kolejno trzy, pięć oraz siedem pomysłów.

3. Metoda delficka – eksperckie określenie rozwoju danego zjawiska, dziedziny. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w nauce oraz szczególnie w rozwiązaniach przemysłowych. Metoda polega na wyłonieniu grupy ekspertów z danej dziedziny. Składa się z kilku etapów: zapoznanie się z problemem oraz kierunkami jego rozwoju, opracowanie schematu w obszarze celów i środków oraz opracowanie ekspertyz.

4. Metoda morfologiczna- – metodę morfologiczną stworzył Fritz Zwicky. Jest to metoda analityczno-kombinatoryczna. Jej celem jest rozwiazywanie problemów złożonych poprzez rozwiazywanie ich części składowych. Tak jak morfologia krwi, czyli analiza zjawiska poprzez analizę jego poszczególnych części składowych. Im dany problem jest bardziej złożony, tym można go bardziej podzielić, podzielić na więcej elementów. W metodzie tej nie szuka się pomysłu na rozwiązanie całego, złożonego problemu, lecz szuka się usprawnień i pomysłów na rozwiązanie jak najbardziej prostych czynności.

5. Strategia błękitnego oceanu – strategię zaprojektowali W. Chan Kim i Renée Mauborgne. Strategia polega na ponownym zdefiniowaniu branży, w której funkcjonuje firma. Celem strategii błękitnego oceanu jest wyjście poza obecny obszar konkurowania [wyjście poza obszar czerwonego oceanu], poprzez stworzenie, wykreowanie nowego obszaru błękitnego oceanu, w którym nie istnieje konkurencja.

Właściwe wykorzystanie metod heurystycznych zwiększy produktywność pracy. Do metod tych można zaliczyć użytą po raz pierwszy w czerwcu 2006 roku w magazynie Wired przez Jeffa Howe’a crowdsourcing – czerpanie idei i pomysłów z tłumu. Crowdsourcing można inaczej nazwać projektowaniem społecznościom. Crowdsourcing jest nową i zupełnie inną metodą rozwiązywania problemów. Metoda ta składa się z kilku kroków: po identyfikacji problemu zostaje on opublikowany w Internecie. Firma prosi internautów o pomoc w rozwiązaniu problemu oraz weryfikację pomysłów zgłaszanych przez nich. Firma nagradza pomysłodawców rozwiązania, jednocześnie wdrażając je w życie. Metoda rozwiązywania problemów poprzez crowdsourcing jest produktywna, dużo tańsza i w wielu wypadkach szybsza niż inne metody heurystyczne. Firma płaci tylko i wyłącznie za konkretne rozwiązanie, a nie za zdobycie wielu pomysłów. Zaletą tej metody jest również fakt, że firma ją wykorzystująca tworzy społeczność, której uczestnicy czują się zaangażowani w jej życie i w której Internauci czują, że mają realny wpływ na zdarzenia w niej zachodzące. W metodzie crowdsourcingu bardzo istotnym czynnikiem jest odpowiedni dobór grupy internautów. Takiej, która będzie gwarantowała znalezienie właściwego pomysłu na rozwiązanie problemu.

Każda z metod ma swoje wady i zalety. Każda ma też preferowany obszar zastosowań. Którą Ty wybierzesz, zależy w dużej mierze od Twojej firmy i osób w niej pracujących.

Każda metoda ma preferowane obszary zastosowania. Znając swoją firmę, jej kulturę pracowników oraz obszar działania, jesteś w stanie wybrać taką metodę, która pozwoli uzyskać najlepsze efekty w najkrótszym czasie.

Ty, razem z pracownikami, masz dużo łatwiejsze zadanie. Powodem, dla którego jest ono łatwiejsze, jest fakt, że znasz rezultat końcowy. Poprzez korzystanie z benchmarków jesteś w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, co chcesz osiągnąć. Wiesz również dobrze, kiedy zamierzasz osiągnąć zakładane przez Ciebie cele.

Aby zwiększyć produktywność pracy zespołowej w zakresie szukania nowych idei mogę polecić kilka rozwiązań w zakresie mind mapping do tworzenia mapy myśli. Najprostszym jest oczywiście zwykły edytor tekstu. Ale myślę, że na Twój użytek wystarczy jeśli skorzystasz z funkcji oferowanych przez aplikacje do prezentacji danych. To wystarczy na Twój użytek. Nie reprezentujesz firmy, która zajmuje się mapowaniem procesów biznesowych, więc nie ma potrzeby, abyś inwestował w rozwiązanie, z którego będziesz bardzo rzadko korzystał. Bardzo dobrym rozwiązaniem są również różnokolorowe karteczki przylepiane do ściany. I w kolejnym etapie powstały schemat przerysowywany jest do wersji elektronicznej.

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, prosty CRM online, system CRM online, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej,