System CRM
Zadania i projekty" data-description="" />

CRM i zarządzanie projektami online

Prosty crm onlineProsty CRM ma stworzyć środowisko produktywnej pracy, aby firma łatwiej sprzedawała produkty

Jak każdy wie, prosty CRM nie spowoduje zwiększenia sprzedaży w żadnej firmie. Zaawansowany System CRM klasy Salesforce.com, SAP CRM, Microsoft Dynamics CRM czy Zoho CRM, też nie spowoduje większej sprzedaży w żadnej firmie. Ale na pewno prosty CRM może przyczynić się do zmiany środowiska pracy, stworzenia mechanizmów wsparcia jego użytkowników. Wsparcie w obszarze sprzedaży polega na właściwej organizacji i prezentacji danych. To w tym obszarze należy upatrywać zwiększenie sprzedaży. Użytkownicy w łatwy sposób mogą zmieniać potencjalnych klientów w klientów. Dodawać projekty sprzedażowe, wreszcie realizować projekty, czyli dostarczać usługi dla klientów.

Prosty CRM wspiera zarządzanie sprzedażą

Prosty CRM jest zorganizowany wokół sprzedaży. To sprzedaż jest najważniejsza w małej firmie. Pilnowanie terminów różnych aktywności w połączeniu z widokiem ich historii pozwala każdemu szybko zorientować się w sytuacji relacji z klientem. Prosty CRM powinien umożliwiać

Dodawać aktywności i zarządzać nimi

Określać plany sprzedaży i je monitorować

Tworzyć filtry i segmenty klientów

Prosty CRM pozwala zwiększyć produktywność pracy

Wszystkie potrzebne do pracy informacje powinny być dostępne wykorzystując jeden interface. Po zapoznaniu się z systemem, wystarczy jedno spojrzenie, aby zapoznać się z potrzebnymi informacjami. Prosty CRM powinien udostępniać

Podkreślać najbardziej istotnych danych

Ograniczać liczbę przepisywanych informacji

Zmniejszać liczbę kopiowanych i ‘wklejanych’ danych

Ułatwiać dostęp do danych bez konieczności kontaktowania się z ich właścicielem

Prosty CRM pozwala efektywnie zarządzać rekordami

Prosty CRM przedstawia informacje w sposób przyjazny dla użytkownika. UI i UX są głównymi wytycznymi przy tworzeniu interface’u. Jednym z zadań CRM jest organizacja, prezentacja i zarządzanie danymi. Te cechy, choć proste są często zapominane przez rozwój dodatkowych funkcji użytecznych, ale rzadziej wykorzystywanych. Prosty CRM powinien umożliwiać

Utrzymanie wszystkich kontaktów i historii w jednym miejscu, które jest bezpiecznie codziennie kopiowane

Określanie cech firm i kontraktów, tagowanie, aby móc stworzyć zyskowne segmenty klientów

Szybkie wyszukanie potrzebnych informacji

Prosty CRM pozwala odnaleźć istotne kontakty w morzu innych

Prosty CRM posiada interface, który wyróżnia dwie informacje: z jakimi rekordami powinien użytkownik pracować aby odnieść sukces, oraz jakie kolejne działania powinien wykonać aby zamknąć transakcję. Prosty CRM powinien udostępniać

Filtry, zaawansowane możliwości gromadzenia podobnych rekordów opakowane w prostym interface

Łatwe dodawanie i zarządzanie aktywnościami w sposób przyjazny dla użytkownika

Codzienny email z informacją o aktywnościach zaplanowanych na dany dzień

Właściwie jedna cecha decyduj o tym, że CRM jest prostym CRM, jest to koncentracja na sprzedaży. ComminT to mała firma, która używa prostego CRM. Rozumiemy potrzeby innych małych firm. Szczególnie firm usługowych. Szczególnie firm sprzedających usługi.

Frazy: CRM dla małej firmy , prosty crm, Prosty CRM online , System CRM , System CRM online, crm dla firmy usługowej, crm dla agencji reklamowej