CRM i zarządzanie projektami online

Wykres Gantta online: Prosta droga do realizacji projektu

Wykres Gantta to klasyczne już narzędzie, które zdominowało sposób myślenia o zarządzaniu projektami. Dziś znane jest pod każdą szerokością geograficzną i stosowane w milionach organizacji na świecie. W Arrudi zastosowaliśmy rozwiązania, dzięki którym tworzenie wykresu Gantta jest łatwe, jak nigdy dotąd.

Arrudi wprowadza innowacyjne ułatwienia w planowaniu projektów. Dzięki zintegrowaniu wielu modułów w jednym systemie, dane z jednego modułu są dostępne z poziomu wszystkich pozostałych. W przypadku wykresu Gantta oznacza to, że użytkownik może edytować poszczególne zadania, włącznie z przypisanymi do nich osobami i zasobami. Diagram zawiera oczywiście wszystkie nieodłączne elementy.

Jedną z najważniejszych cech wykresu Gantta online w Arrudi jest elastyczność. Korzystając z wykresu możesz błyskawicznie zmienić harmonogram pracy – wpisując terminy ręcznie lub przesuwając odpowiednie linie. Wygodne strzałki ułatwią Ci natomiast planowanie ścieżki krytycznej.

Edycja wykresu Gantta jest intuicyjna. Wystarczy dwukrotnie kliknąć zadanie, by wyświetlić jego opis i parametry. Możesz również przesunąć suwak zadania na wykresie i zmienić jego długość oraz datę startu i początku.

Jeśli zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że realizacja Twojego projektu stanęła pod znakiem zapytania ze względu na urlop zdrowotny pracownika, spóźnienie dostawcy albo przymusowe przesunięcia w kolejności zadań – z pewnością docenisz fakt, że dzięki Arrudi projekt staje się „niezatapialny”. Arrudi to ograniczenie ryzyka i „efektu domina” w projekcie. W razie potrzeby łatwo dostosujesz harmonogram do nowych warunków i zapanujesz nad sytuacją.

Frazy: wykres Gantta, wykres Gantta online, Gantt online