CRM i zarządzanie projektami online

System crm onlineGłównym celem aplikacji Arrudi jest zarządzanie projektami organizowanymi przez Firmę eventową. poprzez zastosowanie i wykorzystania aplikacji Arrudi Firma organizująca konferencje, targi, pokazy mody będzie mogła bardziej sprawnie i efektywnie, zarządzać głównym obszarem swojej działalności – organizowaniem projektów.

Aplikacja Arrudi umożliwi uzyskanie przewagi konkurencyjnej Firmie eventowej. poprzez umożliwienie klientom aktywne uczestniczenie w procesie planowania, i realizacji spotkań firmowych.
Aplikacja Arrudi realizuje zasadę nie powtarzania czynności wykonanych jeden raz. Jest to związane z gromadzeniem wszystkich informacji w jednym miejscu i udostępnieniem ich wszystkim, tym, którzy tej wiedzy potrzebują, oraz udostępnienie w tych miejscach, gdzie ta wiedza jest niezbędna.

Aplikacja Arrudi umożliwia gromadzenie danych mierzalnych oraz cech niemierzalnych. Przez dane niemierzalne rozumiemy opisy, teksty informacje zawarte w module ‘Wiki’. Mogą to być różnego rodzaju luźne opinie, tekst z opisem oczekiwań odnośnie Projektu, informacje o nieformalnych zależnościach itp. W wielu wypadkach te informacje mogą decydować o właściwej realizacji Projektu a co się z tym wiąże również zadowolenia klientów Firmy eventowej. Przez dane niemierzalne rozumiemy wszystkie pola wyboru, które dotyczą zarówno firm, projektów jak i osób.

Aplikacja Arrudi ma na celu zapisanie mechanizmów i procedur obsługujących procesy tworzenia, modyfikowania i zatwierdzania Projektów do stadium obowiązywania dokumentów związanych z obsługą i zarządzaniem ‘Projektami’. Oprócz przechowywania informacji dotyczących Projektów aplikacja umożliwia dołączenie elektronicznych plików, niezbędnych do sprawnego nimi zarządzania.

Głównym elementem aplikacji jest zarządzanie zdarzeniem, jakim jest Projekt.
Do Projektu dołączone są zasoby, którymi są osoby:,

  • Pracownicy Firmy eventowej.
  • Pracownicy klienta, dla którego Projekt jest realizowany,
  • Pracownicy firm trzecich, współtworzących i współrealizujących projekt jak; Podwykonawcy, Kooperanci, Dostawcy sprzętu, Właściciele nieruchomości, agencje hostess, tłumaczeń, itp. Itd. oraz
  • Przedmioty niezbędne do realizacji projektu.

Zasoby można wykorzystywać w celu realizacji i zarządzania projektami.

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.