CRM i zarządzanie projektami online

Arrudi polityka ochrony prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest firma ComminT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165218, NIP 521-325-00-60.

Klientem usługi Arrudi.com może być tylko i wyłącznie podmiot gospodarczy - firma.

Dane użytkownika zbierane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach niezbędnych do wykonania postanowień Polityki Ochrony Prywatności, regulaminu i świadczenia usług, przesyłania informacji handlowych NIE BĘDĄ przekazywane ŻĄDNYM INNYM PODMIOTOM i STRONOM poza organami wynikającymi z litery prawa i ustaw.

Klient, podmiot gospodarczy, w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Klient ma prawo do poprawienia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Administrator informuje, iż Klient MA OBOWIĄZEK PODANIE PRAWDZIWYCH swoich danych osobowych. Odmowa podania PRAWDZIWYCH danych osobowych uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.

Dane zgromadzone, podlegają ochronie w sposób staranny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przechowywane były w sposób zapewniający właściwy stopień bezpieczeństwa.

Klient, który rejestruje się i / lub dokonuje zamówienia, podaje adres poczty elektronicznej [email]. Jednocześnie klient WYRAŻA ZGODĘ na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień.