CRM i zarządzanie projektami online

ComminT Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 2003 roku.

ComminT Sp. z o.o. pracuje zgodnie z założeniami, aby osiągać zrównoważony rozwój z finansowej, społecznej i środowiskowej perspektywy. Aby osiągnąć te cele, firma posiada polityki i dyrektywy, które regulują naszą codzienną pracę. W naszym modelu biznesowym, opisujemy to, czego nasi klienci mogą od nas oczekiwać. Nasze wartości przedstawiają zasady, którym jesteśmy wierni oraz nasz sposób prowadzenia biznesu. Filozofia biznesowa opisuje, co oczekujemy od swoich managerów.

Razem, kształtujemy podstawę firmy i kulturę organizacyjną.

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność ComminT Sp. z o.o. obejmuje środowisko pracy, społeczeństwo i prawa człowieka, uczciwość biznesową, konkurencję i stosowanie się do obowiązujących praw i przepisów.

ComminT Sp. z o.o. jest polską firmą, przedsiębiorstwem, w którym widoczny jest duch przedsiębiorczości i innowacyjności. Z kilkunastoma pracownikami w Polsce, czujemy odpowiedzialność za efekty naszych działań w zakresie zdrowia. Widzimy główną odpowiedzialność za nasze działania, które mają wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój socjalny naszych pracowników.

Finansowa odpowiedzialność

ComminT Sp. z o.o. rozumie swoją finansową odpowiedzialność za tworzenie wzrostu i dochodowości dla wszystkich jego udziałowców. Celem firmy jest zwiększenie wartości firmy w procesie jej istnienia oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego zwrotu z inwestycji dla naszych udziałowców.

Różnorodność

ComminT Sp. z o.o. zachęca wszystkich do rozwoju w kierunku zwiększenia różnorodności. Zgodnie z firmową polityką, ComminT stosuje zasadę równouprawnienia. Wszyscy pracownicy są równo traktowani bez względu na ich wkład w pracę. Każdy pracownik bez względu na płeć, religię, wiek, upośledzenie, orientację seksualną, narodowość, polityczne albo społeczne przekonanie, etniczne pochodzenie nie może być inaczej traktowany jak pozostali pracownicy firmy.

Odpowiedzialność za środowisko

Sposób prowadzenia biznesu przez ComminT Sp. z o.o. realizuje w praktyce tworzenie firmy bez papieru. Takie podejście przyczynia się do redukcji ręcznego przetwarzanie papieru i może w ten sposób redukować papierowe odpady. Realizacja tego zamierzenie redukuje również monotonnie pracy papierowej na rzecz pracy koncepcyjnej, polegającej na rozwiązywaniu problemów a nie wykonywaniu tej samej czynności w sposób automatyczny.

Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

W firmie ComminT Sp. z o.o., relacje pomiędzy pracodawcą i pracowników są zbudowane na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i komunikacji. Firma promuje wolność i związaną z tym odpowiedzialność oraz zachęca to tworzenia wspólnej kultury, jaka tworzy się pomiędzy firmą i pracownikami. Praca w przyjaznym środowisku pracy i satysfakcja pracowników są istotnymi czynnikami kształtującymi wzajemne relacje.

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.