CRM i zarządzanie projektami online

Co to jest produktywność pracyJak stworzyć i rozwijać firmę, która będzie produktywna w każdym aspekcie swojej działalności?

Nie jest to pytanie, na które można udzielić jednej i tylko jednej właściwej odpowiedzi. Tak jak różne są firmy i obszary ich działalności, tak samo wiele jest odpowiedzi na to pytanie. Jednak w każdej z firm można wyróżnić kilka elementów, które mają istotny wpływ na produktywność pracy.

Rozpocznę od wprowadzenia jednego, wspólnego mianownika. A mianowicie ustalenia, czym jest produktywność pracy? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę przyznać, że produktywność pracy ma wiele aspektów. Aby dostosować rozumienie i interpretację pojęcia produktywność pracy i przedstawić ściśle to, co opisuję na kolejnych stronach, muszę również zawęzić to pojęcie. W kolejnych paragrafach produktywność pracy będę odnosił się do organizacji i bardziej pojęcia produktywność pracy zespołowej.

Co to jest produktywność pracy? Produktywność pracy definicja, rozumienie pojęcia

Produktywność to zdolność firmy do optymalnego realizowania celów strategicznych poprzez tworzenie wartości dla jej właścicieli oraz klientów. Produktywna firma posiada świadomość w zakresie, jakie korzyści dostarcza i chce dostarczać w przyszłości swoim klientom poprzez oferowanie im towarów i usług oraz jakie wartości tworzy dla pracowników i właścicieli. Poprzez sformułowanie, że firma wie, mam na myśli, pracownicy firmy, nie tylko właściciel, zarząd, kierownicy, ale wszyscy jej pracownicy, począwszy od portiera i osoby dbającej o czystość po prezesa zarządu. W innych tekstach firmę rozumiem szerzej jako pewien zbiór niezależnych podmiotów na stale ze sobą kooperujących poprzez wymianę usług i towarów, która jest korzystna dla wszystkich i tworzy wartość. Wartość, która jest unikalna i nie może być w prosty sposób zastąpiona poprzez wymianę któregokolwiek z podmiotów.

Mimo pozornej prostoty tego sformułowania większość firm nie ma wiedzy na ten temat. Ta książka ma być Twoim przewodnikiem poprzez świat produktywności firmy Twojej.

Poruszam również zagadnienie produktywności organizacyjnej. Pod tym pojęciem rozumiem zdolność przystosowania firmy do zmian zachodzących w jej otoczeniu poprzez najlepsze, możliwe wykorzystanie posiadanych zasobów w celu realizacji jej celów w długim okresie czasu.

Zasoby to kapitał, ludzie oraz technologie, w tym również technologie komunikacyjne. Ujęcie w definicji, produktywność firmy, organizacji, długiego okresu czasu jest o tyle istotne, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian powoduje w niemal w każdej organizacji dołek [czasowe obniżenie] produktywności. To znaczy, że po wprowadzeniu zmian, firma musi się nauczyć działać w nowy sposób. W tym okresie, na krótki czas obniża się produktywność firmy, by po nim „wejść” na nowy, wyższy poziom.

Zarządzanie zamianą a produktywność firmy

Przystosowanie do zmieniającego się otoczenia firma może realizować poprzez zarządzanie czterema obszarami:

 1. automatyzacja procesów biznesowych,
 2. zmiany organizacyjne oraz
 3. wykorzystanie narzędzi w tym obszarze (rozumiem tu dwa aspekty: maszyny i urządzenia), a także
 4. technologie informatyczne.

Czynniki mające wpływ na produktywność można podzielić na dwa główne obszary:

 1. czynniki dotyczące firmy oraz
 2. czynniki dotyczące pracowników.

Czynniki produktywności pracowników to:

 • - Wiedza i kompetencje – edukacja pracowników w połączeniu z ich doświadczeniem zawodowym oraz możliwościami rozwoju zawodowego.
 • - Motywacja – czynniki wpływające na zaangażowanie i chęć do pracy pracowników.
 • - Jakość środowiska pracy – równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.

Czynniki produktywności związane z firmą:

 • - Narzędzia i środowisko pracy – ergonomia miejsca pracy, komputery, systemy informatyczne, w tym aplikacje: zarządzanie wiedzą, Wiki, ERP, CRM, SCM.
 • - Kultura firmy – wartości i cechy organizacji w powiązaniu z procesami biznesowymi. Kultura firmy to zbiór wartości i zasad, którymi kieruje się każdy członek grupy stanowiącej firmę. Kultura firmy to cele, procedury i normy określające środowisko pracy, jak również sposób komunikacji między pracownikami oraz dostęp i dystrybucja informacji. Do zagadnienia kultury zaliczam również stopień rozwoju firmy, czyli etap, na jakim w danej chwili się ona znajduje w procesie życia organizacji.
 • -Struktura organizacyjna – to system formalnych zależności pomiędzy pracownikami oraz jej komórkami.
 • - Zaangażowany kapitał – wielkość środków finansowych dostępnych w firmie w celu realizacji jej modelu biznesowego. Należy pamiętać, że nawet dwie firmy oferujące te same produkty, ale mające inne modele biznesowe – jedna firma, posiada centralne biuro i ulokowanych w nim pracowników, druga jest firmą wirtualną – potrzebują różnej wielkości kapitału w celu realizacji swojego modelu biznesowego.

Każda firma chcąca produktywnie się rozwijać musi dbać o rozwój każdego z wyżej wymienionych czynników oraz o ich odpowiednią równowagę. Każde niedostosowanie jednego z czynników do pozostałych powoduje, że firma staje się mniej produktywna.

Zastanów się:

 • Jak kultura Twojej firmy wspiera produktywność pracy pracowników?
 • Czy masz właściwych liderów, którzy są w stanie pokierować firmą?
 • Czy promujesz właściwych przywódców w swojej firmie, tych, którzy inspirują innych do lepszej pracy?
 • Czy dajesz pracownikom właściwe narzędzia?

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, prosty CRM online, system CRM online, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej, Co to jest produktywność pracy

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.