CRM i zarządzanie projektami online

2 12Gdy Twoja lista kontaktów przekracza 200 a liczba realizowanych projektów i projektów sprzedażowych przekracza 50 i zaczniesz zapominać ważnych szczegółów klienta, to może być dobry czas, aby zastanowić się nad wdrożeniem systemu CRM dla małej firmy. System CRM pozwoli firmie, może nie od razu, zwiększyć sprzedaż. Ale już od początku korzystania z niego przyczyni się do lepszej obsługi potencjalnych klientów oraz obsługi istniejących już klientów. Ten artykuł pozwoli podjąć lepszą decyzję w procesie wyboru systemu CRM dla małej firmy.

System CRM to metodologia, sposób pracy zawarty w oprogramowaniu, zaprojektowany w celu pomocy budowania i utrzymywania relacji biznesowych z klientami, ale obecnie rozumianymi szerzej, też jako partnerzy biznesowi lub kooperanci.

System CRM dla małej firmy może stać się efektywnym narzędziem w celu ustalania i egzekwowania celów biznesowych w obszarze marketingu i sprzedaży. Posiadając dostęp do wszystkich aktywności różnych działów firm: sprzedaży, obsługi klientów, marketingu, każdy pracownik firmy może szybko zapoznać się z informacjami, które są mu potrzebne, aby sprawniej wykonać swoje zadania. Każda z osób korzystająca z systemu CRM może, poprzez tylko kilka kliknięć, zapoznać się z kompletną historią relacji w zakresie aktywności, zadań, projektów oraz sprzedaży z klientem. Aby posiadać dostęp do wszystkich danych nie musi nigdzie chodzić, nikogo prosić. W przypadku systemu CRM online, inaczej CRM saas, dostęp do wielu informacji mogą mieć osoby, które nie znajdują się w biurze firmy. Mogą to być partnerzy biznesowi, kooperanci, dostawcy lub w pewnych obszarach konkurenci i klienci. Udostępnienie danych z systemu CRM rozszerzonej społeczności zdecydowanie poprawia produktywność pracy wszystkich. Osoby zaangażowane w proces obsługi i dostarczania usług nie muszą wykonywać wielu telefonów i emalii. Wystarczy dostęp do systemu CRM online.

System CRM dla małej firmy charakteryzuje się tym, że jedna osoba odpowiada za kilka funkcji. Nie ma sztywnego podziału na działy, raczej osoby zajmują się różnymi projektami w ramach pełnionych funkcji i posiadanych stanowisk. W małej firmie, każdy pracownik zna klientów firmy, wie, co oni kupili, wie również, co mogą kupić w przyszłości. CRM dla małej firmy w prosty sposób agreguje wszystkie dane w jednym miejscu. Zamiast utrwalać sytuację, w której każdy z pracowników ma swój plik Excel, w którym prowadzi projekty i który pełni funkcję repozytorium danych, wszystkie informacje są zapisywane w systemie CRM online. Systemie, do którego maja dostęp wszyscy nie tylko będąc w biurze, ale gdziekolwiek.

Znaczenie systemu CRM w małej firmie jest dużo bardziej istotne niże w średnie czy dużej. Stwierdzenie to ma szczególne znaczenie w dwóch obszarach. Pierwszy to fakt, że dla małej firmy każdy klient jest bardziej istotny niż dla dużej. Niekiedy jeden klient może przesądzić o istnieniu firmy, jej być albo nie być. Z drugiej strony w małych firmach tworzą się bardziej odosobnione silosy danych, rozumiem, przez to fakt, że z uwagi na mały zespół osób, pracownicy nie mają możliwości dzielenia się swoimi informacjami i swoją wiedzą z większą liczbą osób. A co za tym idzie nie przekazują informacji o swoich działaniach związanych z obsługą klientów innym osobom, bo pracują w dziale jednoosobowym.

System CRM dla małej firmy pozwala posiadać wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do efektywnej pracy, dla każdego pracownika, tuż pod palcami. System CRM pozwala zaoszczędzić wiele czasu każdej osobie, która jest zaangażowana w jakikolwiek sposób w interakcje z klientami. Dodając do systemu CRM obszar delivery, czyli system zarządzania projektami, również osoby odpowiedzialne za relacje z partnerami biznesowymi mają pełną wiedzę w zakresie realizowanych projektów.

Jest bardzo wiele powodów, dla których firma powinna wybrać system CRM, ale jest też wiele przeszkód, które mogą przyczynić się do porażki we wdrożeniu systemu CRM. Najważniejszym czynnikiem sukcesu wdrożenia systemu CRM są pracownicy. Istnieje powiedzenie; jeżeli pracownicy nie ‘kupią’ systemu CRM, to nikt go nie kupi. To znaczy tylko tyle, że sukces we wdrożeniu systemu CRM zależy od dostosowania jego do potrzeb do stylu i sposobu pracy pracowników. Jak przekonać pracowników, właściwych użytkowników do korzystania z systemu CRM? Najlepiej spytać ich o zdanie, poznać ich sposób pracy i dostosować system CRM do nich a nie odwrotnie.

Jak wybrać system CRM dla małej firmy?

Jeżeli firma jest firmą usługową powinna wybrać system CRM dla firmy usługowej, jeżeli firma jest firmą pr, powinna wybrać system CRM dla firmy pr, jeżeli jest agencją reklamową powinna poszukać systemu crm dla agencji reklamowej itd. W przypadku firmy usługowej ważne jest, aby system CRM nie był niepotrzebnie rozbudowany o magazyn, procedury czy też moduł serwisowy.

Moduły systemu CRM

Moduły CRM, które każda firma potrzebuje są to: baza firm, baza kontaktów w obszarze baz danych. Dodając do nich moduł aktywności, czyli działań wykonywanych przez pracowników, firma jest w stanie stworzyć proces przedsprzedaży i proces sprzedaży. Przypisać aktywności do kontaktów i firm. I to już wystarczy dla większości firm. Kolejne moduły to już tylko dodatki, które albo przyczynią się do zwiększenia produktywności pracy albo ją wręcz utrudnią. Istotne jest, aby firma miała jasno określony cel swoich działań i dostosowała wybór systemu CRM właśnie do wsparcia realizacji celu. System CRM powinien wspierać w pełni proces realizacji celu przez firmę.

Integracja systemu CRM z innymi aplikacjami

W większości wypadków małe firmy nie posiadają rozbudowanych aplikacji i systemów informatycznych. Szczególnie dotyczy to firm usługowych, w których głównym produktem jest wiedza pracowników i partnerów biznesowych. W takich firmach do innych aplikacji zalicza się pakiet biurowy, poczta elektroniczna oraz niekiedy system do zarządzania projektami. Aplikacja do tworzenia usługi np. aplikacja graficzna, aplikacja CAD/CAM. To wszystko co większość firm usługowych potrzebuje. Pytanie brzmi: czy mała firma potrzebuje zintegrować posiadane przez siebie aplikacje z system CRM? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Jeżeli tak, to ile mała firma jest skłonna zapłacić za taką integrację? Warto znaleźć na te i z pewnością wiele innych pytań odpowiedzi przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Bezpieczeństwo

Pytanie brzmi, czy małą firmę stać na to aby posiadać wszystkie aplikacje na własnych serwerach? Przecież już obecnie od wielu lat większość małych firm korzysta z systemów poczty elektronicznej oferowanej przez zewnętrzne firmy. Którą małą firmę stać aby posiadać własny serwer poczty elektronicznej. Na całym świecie są firm, korporacje, które uwierzyły, poprzez aktywne i właściwe korzystanie z usług, w bezpieczeństwo systemów w chmurze. Do takich firm należą P&G, Cisco i wiele, wiele innych. Takie przykłady powinny wystarczy a aby mała firma mogła bezpiecznie podjąc decyzję o korzystaniu z systemu CRM online. Oczywiście posiadanie własnego, dedykowanego systemu CRM, zlokalizowanego na własnym serwerze pozwala posiadać większą kontrolę, lepiej dostosować system do własnych potrzeb, lepiej nim zarządzać. Ale takie rozwiązanie jest również droższe. Czy mała firmę stać na posiadanie własnej infrastruktury IT niezbędnej do oferowania usług dostępu do systemu CRM w modelu 24/7/365? Każda firma musi sobie sama odpowiedzieć na to pytanie.

Pytania dotyczące CRM i otoczenia, na które firma powinna sobie odpowiedzieć przed wyborem dostawcy systemu CRM.

Czy firma może sama zmieniać pola w systemie CRM?

Jak łatwo firma może konfigurować system CRM aby rozpocząć z nim pracę?

Jak łatwo firma może zintegrować system CRM z innymi aplikacjami?

Jak jest skalowalny system CRM? Ile może obsłużyć użytkowników? Jaka duża może być baza danych?

Czy użytkownicy są w stanie wykonywać wszystkie swoje obowiązki poprzez wykorzystanie funkcji systemu CRM?

Czy system CRM umożliwia pracę grupową?

Jak łatwo wdrożyć system CRM?

Jak bardzo mobilnie potrzebują pracować użytkownicy systemu CRM?

Jak długo, ile lat, istnieje na rynku dostawca systemu CRM?

Czy dostawca systemu CRM ma doświadczenie w tworzeniu innych aplikacji czy tylko i wyłącznie jednej?

Jakie wymogi w zakresie platformy systemu operacyjnego wymaga od firmy system CRM? Ile taka platforma systemowa kosztuje?

Jakie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla wybranej branży posiada dostawca?

Jaki rodzaj wsparcia oferuje dostawca systemu CRM?

Frazy: system crm dla małej, system crm dla firmy usługowej,  prosty crm online, system crm online

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.