CRM i zarządzanie projektami online

Produktywność pracyW 2010 roku Firma Gartner przedstawiła wyniki swoich analiz dotyczących przyszłości środowiska i sposobu pracy

Przyszłość pracy to w większym wymiarze praca grup ludzi niż praca w formie oddzielonych od siebie gwiazd, wykonujących wszystkie czynności samodzielnie. Praca w przyszłości to wykonywanie zadań w środowisku, w którym poszczególne osoby są ze sobą połączone tylko w bardzo luźny, niesformalizowany sposób. Praca przyszłości to praca w organizacjach mniej sformalizowanych z mniejszą kontrolą nad osobami, z którymi się współpracuje.

Praca przyszłości to działania z bardzo dużą liczbą i ilością informacji. Praca, w której zdolność znalezienia odpowiedzi na zadane pytania wymaga dużych umiejętności analitycznych i percepcyjnych.

Trendy na rynku pracy do 2020 wg. Firmy Gartner

Firma Gartner zwraca uwagę, że świat pracy prawdopodobnie doświadczy dziesięciu znacznych zmian do 2020 roku. Interesujące jest to, w jaki sposób zmieni się nauka w miejscu pracy. Świadczenie usług eLearning będzie miało strategiczne i kluczowe znaczenie w obszarze wprowadzania zmian w życie.

1. Od pracy rutynowej, do innowacji w pracy. Wartość podstawowa, którą pracownicy tworzą poprzez swoje działania nie leży w procesach, które mogą być zautomatyzowane, ale w nie rutynowych działaniach. Wartość dodana jest umiejscowiona w procesach związanych z działalnością pracowników, działaniach analitycznych lub interaktywnych. W ujęciu słownym pracę przyszłości można przedstawić, jako działania związane z odkrywaniem, innowacją, pracą grupową, prowadzeniem przedsięwzięć, sprzedawaniem i uczeniem się.

2. Grupy robocze, obszary wspólnej działalności. Praca w grupach roboczych polega na wymieszaniu działalności wielu, różnych osób, które poprzez swoją aktywność tworzą wartość w celu osiągnięcia wspólnego efektu. Firma Gartner przedstawia dwa obszary, w których wartość pracy wspólnej jest bardzo istotna: łączenie pracy, doświadczeń, gdzie produktywność takich działań w związku z synergią jest dużo większa niż w przypadku działalności jednoosobowej oraz tworzenie obszarów wspólnej działalności w postaci specjalizacji i dzielenia się obowiązkami w ramach całości.

3. Słabe ogniwa, słabe połączenia. W ramach obszarów wspólnej działalności, które Firma Gartner nazywa rojami, najsłabszym elementem pracy, w ramach tego typu organizacji, są luźne połączenia pomiędzy osobami w nich uczestniczącymi. Słabe połączenia pomiędzy osobami w grupie są wynikiem różnic pomiędzy oczekiwaniami w zakresie umiejętności osób, z którymi ktoś chciałby pracować a dostępnymi osobami. O powodzeniu pracy w będzie decydowała umiejętność poruszania się w świecie wirtualnym. Wykorzystując sieci społecznościowe, zmiana słabych połączeń pomiędzy poszczególnymi osobami na bardziej ścisłe relacje będzie przyczyniała się do sukcesu wspólnych działań. Umiejętność zarządzania relacjami wirtualnymi będzie decydowała o powodzeniu wspólnych biznesów.

4. Praca grupowa. Grupy, które istnieją poza formalną strukturą organizacyjną firmy, mogą mieć istotny wpływ na jej sukces lub porażkę. Grupy te są pozostałością powiązań na zasadzie wspólnego celu, rozwoju firmy we wcześniejszych latach lub mody panującej w procesie tworzenia się i rozwoju firmy na przestrzeni lat. Wielu inteligentnych kierowników ma świadomość, że musi akceptować taki rozwój sytuacji, ma również świadomość, że nie może w pełni kontrolować tych grup, może jedynie mieć na nie wpływ. Aby produktywnie wpływać na grupy kierownicy potrzebują posiadać dogłębną wiedzę z obszaru pracy grupowej oraz socjologii. Kierownicy muszą znać decydentów i nieformalnych przywódców takich grup, aby móc produktywnie z nimi współpracować.

5. Brak regulacji i ogólny zarys sposobu działania grup. Większość nie rutynowych działań będzie również wysoce niesformalizowanych. Dla większości firm stworzenie ram i zasad dla działalności jest kluczowe i w wielu wypadkach niezbędne w celu osiągnięcia sukcesu. Firma Gartner nie przewiduje jednak, aby działania związane z pracą wspólną podlegały rutynowym, sformalizowanym schematom oraz pozwalały włożyć je w ramy i wzorce obecnego modelu działania firm.

6. Praca ad-hoc. Firma Gartner przedstawia pracę ad-hoc jako przykład rojów roboczych. Czyli spontanicznie tworzonych wirtualnych zespołów, w których poszczególne osoby mają przydzielone pojedyncze, wysoce wyspecjalizowane zadania, związane z ich kompetencjami. Praca ad-hoc to praca związana z aktywnym szukaniem nowych okazji biznesowych oraz tworzenie i realizowanie nowych projektów.

7. Podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie. Zamiast szukać informacji w poszczególnych polach arkuszy kalkulacyjnych i tabelach relacyjnych baz danych, przyszłość informacji znajduje się w czynnym zaangażowaniu użytkowników w wirtualne środowiska i grupy robocze. Szukanie powiązań pomiędzy zadaniami a doświadczeniami poszczególnych osób. Taki sposób szukania odpowiedzi na zagadnienia sugeruje tworzenie i wykorzystywanie wielowymiarowych wirtualnych źródeł informacji. W takich warunkach zawartość wirtualnego środowiska pracy zostanie zgromadzona przez technologie agentów, którzy ustalą jakie materiały pasują do siebie na podstawie przyglądania się, w jaki sposób dotychczas użytkownicy pracowali z treścią i zawartością.

8. Wrażliwość wzoru. Firma Gartner przewiduje, że będzie znacząco rosła liczba firm, których zadaniem będzie tworzenie nowych, rozbieżnych wzorców działania. Firm, których celem będzie opracowanie różnych scenariuszy dla różnych rodzajów przypadków. Przyszłość nie będzie polegała na tworzeniu i powielaniu jednych i tych samych rozwiązań, dla tych samych danych, ale różnych działań, uzależnionych od różnych czynników.

9. Wielowątkowość. Wielowątkowość jest cechą większości firm, które składają się z sieci sieci, bez możliwości jakiejkolwiek ich kontroli. Wielowątkowość będzie prowadziła do powstania nowych działań, które będą charakteryzowały się zarówno formalnymi jak i nieformalnymi powiązaniami wewnątrz firmy. Działania te będą nowymi wyzwaniami dla działów IT. Działy IT będą miały za zadanie stworzyć informatyczne i komunikacyjne ramy dla wspierania i tworzenia nowych obszarów tworzenia wartości dla firmy.

10. Moje miejsce pracy. Miejsce pracy pracownika staje się coraz bardziej wirtualne. Miejsca pracy to nie tylko wirtualne spotkania, odbywające się w różnych strefach czasowych i angażujące osoby, które się prawie nie znają. Wielu pracowników nadal posiada miejsce pracy przy biurkach. Jednak coraz więcej osób nie będzie miało ani własnego biurka nie mówiąc już o wydzielonym pokoju. Pracownicy nie będą pracować w wyznaczonych godzinach ale raczej nad zadaniami, projektami. Zamiast wyznaczonych godzin pracy będą pilnować czasów realizacji dostarczenia projektów. W takim środowisku pracy granica pomiędzy czasem pracy, a czasem poświęconym dla rodziny i znajomych ulegnie zatarciu i rozmyciu. Ze względu na uspołecznienie pracy wiele osób nie będzie rozróżniało spotkań towarzyskich od zawodowych lecz będą one się przeplatały tworząc nową wartość zarówno dla nich jak i ich pracodawcy.

Źródło: Raport Firmy Gartner ‘Zmiany w środowisku pracy’.

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, prosty CRM online, system CRM online, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej,

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.