CRM i zarządzanie projektami online

Produktywność pracyJak wdrożyć produktywne rozwiązania w firmie

Droga, którą szedłeś przez ostatnie kilka lub nawet kilkanaście lat, skończyła się bezpowrotnie. Obecnie kończy się okres, w którym konkurowałeś na rynku poprzez wykorzystanie prostych rezerw. Kończy się okres, kiedy wykorzystywałeś tanią siłę roboczą, dostęp do kapitału zgormadzonego wcześniej. Kończy się okres wykorzystywania kapitału społecznego, w którym poprzez stosunkowo duże bezrobocie mogłeś oferować niższe płace.

Zaczyna się czas, w którym:

- kapitał intelektualny,

- spójność i koncentracja na kluczowych obszarach biznesu,

- innowacyjność oraz

- produktywność pracy

będą stanowiły główne determinanty Twojej pozycji na rynku. Wielu Twoim pracownikom trudno było się przestawić i wciąż się zmieniać, aby móc produktywnie konkurować na rynku.

Przez ostatnie kilkanaście lat Twoja firma walczyła o zyski i udział w rynku. Z jednej strony poświęcałeś czas i energię, aby ją budować, z drugiej robiłeś wszystko, aby była jak najbardziej zyskowna. Z pewnością jesteś dumny z tego, co już osiągnąłeś. Jesteś dumny z rozwiązań, które wdrożyłeś w zakresie usprawnienia procesów produkcji, dystrybucji, logistyki czy sprzedaży. W czasie tych kilkunastu lat poprawiłeś jakość swoich produktów, zwiększyłeś udział wartości dodanej oferowanej swoim klientom. Poprzez podjęte przez siebie decyzje przeprowadziłeś Twoją firmę przez kryzysy lat dziewięćdziesiątych i pierwszej dekady XXI wieku. Swoim wysiłkiem i determinacją stworzyłeś organizację, w której nie ma ścian pomiędzy poszczególnymi jej działami, stworzyłeś środowisko, w którym pracownicy współpracują i dzielą się zdobytymi informacjami. Krótko mówiąc, jesteś przekonany, że stworzyłeś naprawdę produktywną firmę.

Wiesz, co Ci teraz powiem?

Ty dopiero jesteś na początku drogi, która właśnie się rozpoczyna. Jesteś na początku procesu tworzenia firmy, która jest w stanie konkurować na coraz trudniejszym rynku. Wiesz dobrze, że sukces jest utożsamiany z ciągłym rozwojem. W przypadku firmy z sektora MSP jest to o tyle bardziej istotne, że nie możesz sobie pozwolić na błędy. Bo każdy z nich może doprowadzić do tego, że kolejnego dnia nie będziesz miał po co wychodzić z domu. Dlatego właśnie Ty powinieneś przeczytać tę książkę. Powinieneś ją przeczytać aby móc świadomie tworzyć i rozwijać jeszcze bardziej produktywną firmę.

Twoją i Twojej firmy siłą jest indywidualne podejście do klienta, jakość świadczonych usług, elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów oraz komunikacja, zarówno wewnątrz firmy, jak i z Twoimi klientami. Jednak, mimo skali Twojej firmy i skali operacji przez nią realizowanych, procedury biznesowe, jakie towarzyszą w procesie zarządzania nią, mogą doprowadzić do sukcesu lub jej porażki. Firmy takie jak Twoja, jeżeli nie będą się dostosowywały do zmieniających się potrzeb rynku, będą skazane na marginalizację, a w długim okresie czasu na zniknięcie z rynku.

Dlatego też wdrożenie produktywnych rozwiązań pozwoli Twojej firmie nie tylko trwać na rynku, ale również wyprzedzać Twoich konkurentów. Poprzez wdrożenie produktywnych procesów biznesowych nie tylko poprawią się wyniki finansowe Twojej firmy, ale również poprawi się atmosfera w niej. Przeczytaj tę książkę, zajmie Ci to tylko kilka godzin, a efekty, które przyniesie wdrożenie zawartych w niej sugestii, przerosną Twoje oczekiwania. Zacznij dzisiaj, szkoda każdego dnia.

Sukces firmy to ciągły rozwój. Kiedy mówię o małej czy średniej firmie, jest on o tyle bardziej istotny, że od niego zależy jej istnienie. Właśnie dla firm z tego segmentu rynku wdrożenie produktywnych rozwiązań jest najbardziej istotne. Tych firm nie stać na popełnianie błędów, nieuzasadnione wydatki. Gdyż każde z tych działań może spowodować, że firma upadnie.

Małe i średnie firmy, chcąc przetrwać w długim okresie czasu, muszą rozwijać się szybciej niż rynek. Jeżeli nie będą się zmieniały – znikną, a na ich miejsc powstaną nowe, lepsze organizacje, umiejące lepiej wykorzystać pojawiające się szanse.

Zmiany w środowisku pracy według Gartnera

W 2010 roku Firma Gartner przedstawiła wyniki swoich analiz dotyczących przyszłości środowiska i sposobu pracy

Przyszłość pracy to w większym wymiarze praca grup ludzi niż praca w formie oddzielonych od siebie gwiazd, wykonujących wszystkie czynności samodzielnie. Praca w przyszłości to wykonywanie zadań w środowisku, w którym poszczególne osoby są ze sobą połączone tylko w bardzo luźny, niesformalizowany sposób. Praca przyszłości to praca w organizacjach mniej sformalizowanych z mniejszą kontrolą nad osobami, z którymi się współpracuje.

Praca przyszłości to działania z bardzo dużą liczbą i ilością informacji. Praca, w której zdolność znalezienia odpowiedzi na zadane pytania wymaga dużych umiejętności analitycznych i percepcyjnych.

Frazy: produktywność pracy, produktywność pracy zespołowej, prosty CRM online, system CRM online, system CRM dla małej firmy, system CRM dla firmy usługowej,

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.