CRM i zarządzanie projektami online

CRM: Arrudi łączy osoby z projektami

Kto jest zaangażowany w projekt? Jakie jest obciążenie zadaniami każdej z tych osób? W jaki sposób dać klientowi jasną informację o stanie prac? I najważniejsze: jak zadbać o poufność informacji? W Arrudi – dzięki zintegrowaniu kontaktów i projektów – w każdej chwili widzisz jak na dłoni pracę całego zespołu i zarządzasz nią.

W Arrudi system CRM jest nierozerwanie związany z projektami, które realizuje Twoja firma. W CRM odnotowujesz nazwiska i kontakty do wszystkich pracowników, współpracowników, podwykonawców, ekspertów. Gdy tworzysz projekt możesz w każdej chwili przypisać do niego dowolne osoby, wskazując im zadania do wykonania. Dzięki podpowiedziom, które wyświetlają się po wpisaniu pierwszych liter nazwiska, przypisanie zadań zajmuje zaledwie chwilę.

Arrudi pozwala zaprosić do pracy nad projektem nie tylko zewnętrznych podwykonawców lub ekspertów, ale także klienta. Dane zleceniodawcy lub osób oddelegowanych przez niego do realizacji projektu możesz wpisać do Arrudi, a później udostępnić mu podgląd stanu realizacji projektu.

Przy bardziej złożonych projektach dodatkowym zagadnieniem są kwestie poufności. Część danych stanowi tajemnicę firmy i nie powinna być widoczna np. dla klientów lub podwykonawców. W Arrudi możesz określić, które obszary i informacje na temat projektu są widoczne dla każdego z uczestników.

Precyzyjne określenie uprawnień użytkownika ma znaczenie nie tylko dla poufności projektu, ale po prostu ułatwia pracę. Osoby, które wykonują przypisane zadania, mogą skoncentrować się wyłącznie na swojej pracy, bez przedzierania się przez dziesiątki niepotrzebnych informacji. W ten sposób Arrudi poprawia komunikację wewnątrz firmy, a także między firmą a środowiskiem zewnętrznym (dostawcami, podwykonawcami, ekspertami, klientami itp.). Dobra komunikacja to klucz do sukcesu.
Wszystkie osoby zaangażowane w prace odnotowują w systemie status projektu, potwierdzają wykonanie zadań, a nawet mogą rozmawiać o zadaniu przez wbudowany czat. W ten sposób w Arrudi automatycznie tworzy się pełna dokumentacja projektu.