CRM i zarządzanie projektami online

System crm funkcjonalnośćNa każdym etapie korzystania z Arrudi użytkownik posiada dostęp do wszystkich modułów, ich przyciski znajdują się na poziomie logo aplikacji. Główna strona systemu crm online - Arrudi – dashboard - dostępna jest zawsze po kliknięciu na logo firmy [lewy górny róg].

Arrudi ma dwa, główne układy widoków:

Widok Tabelaryczny – układ, w którym rekordy z danego modułu są przedstawione w postaci tabeli. Klikając na dany rekord użytkownik może zobaczyć jego widok szczegółowy.

Widok szczegółowy – układ ekranu, w którym obszar roboczy podzielony jest na dwa obszary górny i dolny:

1. Górny obszar widoku szczegółowego – przedstawia podsumowanie danych rekordu. W układzie tabelarycznym użytkownik widzi podstawowe, wybrane informacje. Chcąc zapoznać się z wszystkimi danymi dotyczącymi rekordu, użytkownik musi rozwinąć odpowiednią zakładkę w dolnym obszarze.

2. Dolny obszar widoku szczegółowego – przedstawia zakładki z informacjami dotyczącymi każdego zagadnienia. Zakładki w dolnym obszarze widoku szczegółowego mają dwa charaktery:

- charakter wynikowy – to znaczy przedstawiają [znów w formie tabeli] informacje z innych części Arrudi lub

- charakter danych – [zakładka we wszystkich modułach z nazwą Dane lub Adres - tylko w module Firmy - pozwala wprowadzić informacje odnośnie rekordu. Informacje wprowadzone w zakładce Dane / Adres są wyświetlane w górnym obszarze widoku szczegółowego.

Pinezka przy nazwie zakładki pozwala zamrozić widok, to znaczy. Za każdym kolejnym razem jak użytkownik będzie w tym miejscu Arrudi, wyświetli mu dane z zakładki, która jest przypięta. Użytkownik przypinając pinezkę [zmiana koloru pinezki z czerwonej na zieloną] powoduje, ze Arrudi zapamiętuje jego preferencje.

Terminy używane w systemie crm online

Wymienione niżej terminy i określenia reprezentują różne elementy głównego okna jak również poszczególnych obszarów Arrudi.

Strona powitalna, kokpit, dashboard, welcome page

W obszarze roboczym wyświetlana jest lista aktywności w formie tabeli, układu w kalendarzu. Z punku widzenia użytkownika, obszar roboczy jest najważniejszym miejscem aplikacji crm. W prosty, przejrzysty sposób pokazuje działania, które ma wykonać użytkownik. Istotną cechą systemu crm online jest fakt, że – poza komunikatami systemowymi - aplikacja nie korzysta z wyskakujących okien – pop-up. Taka organizacja pracy powoduje, że użytkownik może pracować tylko i wyłącznie z jednym rekordem w jednym czasie – nie może posiadać dwóch, równocześnie otwartych okien.

Rekord Kontaktu

Podstawową jednostką informacji w systemie crm online - Arrudi jest rekord kontaktu. Kontaktem jest każda osoba. Zawiera on standardowe informacje o kontakcie, takie jak nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres i inne. Większość operacji w Arrudi wykonuje się w kontekście kontaktu.

Rekord kontaktu służy, jako podstawa wszystkich zaplanowanych w Arrudi zadań. Jest to związane z prostym faktem to ludzie realizują aktywności i to ludzie robią biznes. Wszystkie czynności – zarówno w toku, jak i zakończone – są związane z określonymi rekordami kontaktów w systemie crm online - Arrudi .

Wyszukiwanie pole ‘szukaj’

Arrudi - system crm online , posiada wyszukiwanie pełno-tekstowe. Wpisując dowolny ciąg znaków – nie musi być pełen wyraz – Arrudi przegląda całe zasoby i pokazuje listę rekordów w których znajduje się wyszukiwana fraza. Bardzo istotna cechą jest fakt, ze system crm online nie wymaga, ze strony użytkownika żadnego indeksowania, rekordów i bazy. Proces indeksowania jest wykonywany automatycznie przez Arrudi.

Menu lokalne

Polecenia menu lokalnego są dostępne po kliknięciu na ikonę każdego modułu. W większości wypadków w menu lokalnym są przyciski pozwalające wygenerować filtr, wydrukować i wyeksportować wyfiltrowane dane, dodać rekord.

Menu lokalne ma dwa wyjątki są to dashboard oraz moduł projekty. W tych przypadkach menu lokalne ma inne, specyficzne dla każdego z nich przyciski.

Okno przeglądania

Ten rodzaj okna wyświetla listę rekordów, z danego modułu z menu. Odpowiednio do nazw modułów klikając na moduł zadania wyświetla listę zadań, moduł projekty wyświetla listę projektów, moduł sprzedaż wyświetla listę projektów sprzedażowych, moduł firmy wyświetla listę firm, moduł kontakty wyświetla listę kontaktów a moduł wiki wyświetla listę dokumentów wiki.

Menu główne

Pasek menu wyświetlany jest bezpośrednio po prawej stronie od logo Arrudi. Zawiera on przyciski wszystkich modułów. System crm online posiada tak proste menu główne, że żadne z nich nie jest rozwijane poza administracją.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.