CRM i zarządzanie projektami online

Arrudi to aplikacja w modelu SaaS.

Arrudi to system crm online plus aplikacja do zarządzanie projektami.

Arrudi jest zbiorem kilku modułów: zadania, projekty, projekty sprzedażowe, firmy i kontakty. Głównym miejscem Arrudi jest firma, Wszystkie informacje są gromadzone wokół rekordu firmy. Moduły umożliwiają planowanie, automatyzowanie i śledzenie działań związanych z każdym kontaktem. Niezależnie od tego, czy pracuje się samemu, czy w zespole, elastyczność i funkcje automatyzacji Arrudi pozwalają na śledzenie bieżącego stanu wszystkich kontaktów: klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców.

Podczas typowego dnia pracy, Arrudi przydaje się do:

System crm funkcjonalność• Szybkiego wyszukiwania informacji o kontaktach. Arrudi wiąże wszystkie aktywności: telefony, spotkania, emaile, oferty, dokumenty z odpowiadającym im kontaktem, dzięki czemu można uzyskać kompletne informacje o nim z jednego miejsca.

• Planowania, śledzenia i zamykania działań: od 15-minutowej rozmowy telefonicznej aż do wielotygodniowych wydarzeń, takich jak negocjacje handlowe.

• Planowania i rejestrowania projektów sprzedażowych realizowanych przez pojedyncze osoby lub całe działy. Menedżerowie mogą używać Arrudi w celu określenia planów sprzedaży i śledzenia rzeczywistej wydajności pracowników w określonych przedziałach czasu.

• Tworzenia raportów – poprzez zaawansowany mechanizm generowania filtrów i tworzenia wykresów i raportów, za pomocą wbudowanego narzędzia do projektowania.

Wszystkie te czynności można wykonać korzystając z różnych oddzielnych programów, dopiero jednak połączenie ich w postaci jednej aplikacji, umożliwia zarządzanie pracą w stopniu dotychczas niespotykanym.

System crm online w połączeniu z zarządzaniem projektami w codziennej pracy pozwala zwiększyć efektywność pracy zespołowej.

Zarządzanie informacjami o kontaktach

Za pomocą Arrudi, systemu crm online, można przechowywać ogromne ilości danych o każdym potencjalnym lub rzeczywistym kliencie, bez utraty zdolności do szybkiego wyszukiwania określonego typu informacji. Zastosowana metoda kategoryzowania informacji w postaci zakładek pozwoliła na umieszczenie wszystkich niezbędnych danych w zasięgu ręki. Arrudi udostępnia dostęp do wszystkich danych z poziomu jednego widoku.

Za każdym razem, gdy dowolny użytkownik w firmie dodaje kontakt do Arrudi , tworzony jest Rekord Kontaktu. Rekord kontaktu jest podstawowym blokiem danych, z poziomu, którego generowane są wszystkie inne informacje.

Każdy Rekord Kontaktu można porównać do jednej teczki w kartotece: zawiera on wszystkie standardowe informacje, takie jak nazwa firmy, telefony i adresy. Ilość szczegółowych informacji, jakie można umieścić w jednym rekordzie jest jednak niemal nieograniczona poprzez zakładki dokumenty i notatki.

Zarządzanie działaniami

Sprzedaż jest aktywnością kluczową dla wielu firm. Arrudi udostępnia specjalne funkcje związane z planowaniem i rejestrowaniem sprzedaży. Poszczególni pracownicy mogą prognozować swoją sprzedaż, natomiast menedżerowie mogą za pomocą Arrudi przypisywać i śledzić realizacje planów sprzedaży.

Filtry i raporty

Każda zakładka Arrudi posiada swój indywidualny, zaawansowany filtr. Filtr umożliwia zarówno wygenerowanie widoku, jak również wykresu oraz eksport danych do innych aplikacji. System crm online udostępnia mozliwość tworzenia raportów w oparciu o wbudowane filtry. 

W jednym filtrze można użyć różnych parametrów z modułów firmy, kontakty, aktywności. taka organizacja informacji pozwala dostosować widok do najbardziej wymagających użytkowników.

Arrudi nie ma wersji. Każdy użytkownik posiadający te same uprawnienia ma dostęp do tych samych danych.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.