CRM i zarządzanie projektami online

Sprzedaż: wyższa skuteczność we wszystkich transakcjach

Dzięki modułowi Sprzedaży, z Arrudi mogą korzystać także firmy, których działalność koncentruje się wokół sprzedaży usług lub towarów, a nie realizacji projektów. Wbudowane funkcje Arrudi pozwalają zaplanować i nieustannie kontrolować przebieg wszystkich etapów i zadań w ramach procesu sprzedaży.

Sprzedaż możesz zaplanować. I choć relacje z klientem zawsze będą zależały przede wszystkim od kompetencji i osobowości osób zaangażowanych w transakcję (np. handlowców lub menedżerów), to jednak na ogólną jakość współpracy wpływają także: precyzja, terminowość, dokładność i przewidywalność Twojej marki.

Arrudi ułatwia planowanie, tworzenie harmonogramów i rejestrowanie sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem, aż do odnotowania płatności za wykonaną usługę lub przekazany towar. Jeśli zatem przed podpisaniem umowy o współpracy czeka Cię konkurs ofert, przygotowywanie koncepcji lub szereg prezentacji – aplikacja do zarządzania projektami z modułem sprzedaży stanie się dla Ciebie nieocenioną pomocą.

Arrudi sprawdza się także jako wsparcie w negocjacjach. Ułatwia zaplanowanie rozmów, podział obowiązków związanych z przygotowaniem merytorycznym i dotrzymanie terminów spotkań.

Dla użytkowników systemu szczególne znaczenie ma fakt, że wszystkie funkcje modułu sprzedaży odpowiadają specyfice procesów sprzedażowych. Klasyczne zadania z przyporządkowanymi zasobami zostały tu zastąpione przez etapy i wydarzenia (nawiązanie kontaktu, przygotowanie ofert, negocjacje, dostawa, rozliczenia itp.). Oczywiście – podobnie jak w pozostałych modułach Arrudi – także w module sprzedaży Kierownik Projektu łatwo przypisze wydarzenia do pracowników i współpracowników, korzystając przy tym z bazy kontaktów i z automatycznych podpowiedzi.

Dzięki konsekwentnemu stosowaniu modułu Sprzedaży, firmy zdecydowanie podwyższają skuteczność wszystkich działań handlowych, a także wzmacniają relacje z klientami. Arrudi chroni przedsiębiorstwa przed chaosem komunikacyjnym i umożliwia niezakłóconą realizację przewidzianych zadań w wielu sytuacjach:

  • gdy w realizację procesu sprzedaży zaangażowanych jest wiele osób,
  • gdy te same osoby w firmie obsługują jednocześnie wielu klientów,
  • gdy osoba dotychczas zaangażowana w projekt musi zostać zastąpiona przez innego pracownika (np. ze względu na urlop lub przetasowania kadrowe w firmie).
Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.