CRM i zarządzanie projektami online

Zasoby: Wykorzystaj wszystkie atuty firmy, by każdy projekt był sukcesem

Planujesz projekt, wybierasz osoby, którym powierzysz zadania, ustalasz harmonogram – ale w wielu projektach o Twojej przewadze decyduje także zaplecze techniczne: sprzęty i wyposażenie, które masz w magazynie, a także takie, które nie należą do Ciebie, ale masz do nich dostęp. Moduł Zasoby ułatwia Ci zarządzanie środkami zarówno na etapie planowania, jak i realizacji projektu.

Dzięki temu modułowi możesz zebrać i odpowiednio oznaczyć wszystkie zasoby rzadkie, do których ma dostęp Twoja firma. Własne zaplecze może okazać się czynnikiem, który nieraz przesądzi o tym, że to właśnie Twoja oferta zostanie wybrana przez klienta. Ty natomiast unikniesz sytuacji, w której nie będziesz pewien, czy dany zasób jest w tej chwili wolny.

Od teraz – w czasie planowania projektu – po prostu przejrzysz listę dostępnego wyposażenia i sprzętu. Wybierzesz także, które z zasobów chcesz wykorzystać i natychmiast sprawdzisz ich dostępność - bez straty czasu na pytanie współpracowników, czy dany sprzęt nie został już przez nich zarezerwowany.

Łatwiej podejmiesz także decyzję, które zasoby będą optymalne do realizacji akurat tego przedsięwzięcia. Pomogą Ci w tym dokładne opisy rekordów, zawierające wszystkie informacje na temat zasobu.

Jeśli dotychczas obawiałeś się problemów technicznych przy realizacji projektu, dzięki wsparciu Arrudi poczujesz się znacznie pewniej. Wykorzystaj w pełni przewagę konkurencyjną, jaką daje Twojej firmie zaplecze techniczne.