CRM i zarządzanie projektami online

System crm rekord kontaktu

Kontakty to osoby związane z firmami. Wiele, ale nie wszystkie aktywności w Arrudi związane są z kontaktami, osobami dodanymi do rekordu firma. Po utworzeniu rekordu firmy, naturalną koleją czynności jest dodanie kontaktów, osób w niej pracujących.…

Więcej o: System crm rekord kontaktu

System crm planowanie sprzedaży

Aby zaplanować sprzedaż, należy mieć aktywny rekord kontaktu, firmy lub należy być w Module Sprzedaż. Następnie, należy wybrać Zakładkę Sprzedaż. Nad zakładką znajduje się zielony Przycisk Dodaj. Należy go kliknąć. Pojawi się tabela z polami, w…

Więcej o: System crm planowanie sprzedaży

System crm rekord firmy

Wszystkie funkcje i zadania jakie można wykonać w Arrudi są powiązane z rekordem firmy. Wiele, ale nie wszystkie związane są z kontaktami, osobami dodanymi do rekordu firma. Jest to związane z faktem, że wszystko co ktoś robi związane jest z…

Więcej o: System crm rekord firmy

System crm zarządzanie sprzedażą

Nowy projekt sprzedaży może być rozpoczęty w trzech miejscach: rekord kontaktu, rekord firmy, Moduł Sprzedaż.

Za pomocą formatki projektu sprzedaży można zarządzać procesami sprzedaży. Pomocne w tym są ogólne i szczegółowe informacje o procesach i…

Więcej o: System crm zarządzanie sprzedażą

System crm zarządzanie projektami

Arrudi to system crm online plus aplikacja do zarządzania projektami. Moduł Projekty odpowiada za zarządzanie realizacją sprzedanych usług. Arrudi to połączenie zarządzania procesem sprzedaży w postaci Modułu Sprzedaż z zarządzaniem procesem…

Więcej o: System crm zarządzanie projektami

System crm aktywności

Za pomocą Arrudi można planować aktywności związane z kontaktami, firmami, projektami, zadaniami, sprzedażą. Można również zarządzać zadaniami innych użytkowników aplikacji crm online. Informacje o działaniu są skojarzone z czasem lub zdarzeniem i…

Więcej o: System crm aktywności